Công thức

xây dựng một nơi làm việc

bền vững

- Nhấp vào ảnh dưới - 

"Tôi cần tăng lương, nhưng cũng cần được tôn trọng"

Chào RespectVN, tôi 

Quản lý hay phát triển nhân tài?

Người người nhà nhà đầu tư tìm kiếm nhân tài. Tìm được rồi thì quản lý sao cho nhân tài phát triển và tăng số lượng. Nhưng nhân tài vẫn là "nhân sự" và vẫn phải cần quản lý nhân sự đúng nghĩa. Vậy quản lý bằng cách nào để giữ chân và phát triển nhân tài?

Đàm phán chắp vá

Đàm phán lương với lãnh đạo cần đàm phán cá "gói", kỹ năng này không phải không phải người đi làm nào cũng biết. Vì chỉ yêu cầu tăng lương đơn thuần cũng khiến các phúc lợi và điều kiện làm việc khác trở nên xa xỉ, đặc biệt khi bạn nhận ra mình không chỉ cần tăng lương...

Please reload

Respect Vietnam

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus