top of page

ADMIT | THỪA NHẬN "ĐIỂM ĐAU" TRÊN MỘT TRANG GIẤY ©️

  • 3Days
  • 3Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

BƯỚC 3 - THỪA NHẬN "ĐIỂM ĐAU" KHI ĐỒNG THUẬN OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THAY ĐỔI - ONE PAGE 4 CHANGE ©️ 🚸 Xác định "ĐIỂM ĐAU" lớn nhất của khách hàng theo công thức ACADAE trong khi mua sản phẩm/dịch vụ của tổ chức bạn 🚸 Xác định "ĐIỂM ĐAU" của bản thân trong mối quan hệ tương ứng với điểm đau của khách hàng đã xác định 🚸 Xác định "ĐIỂM ĐAU" của đội nhóm mà mình đang lãnh đạo/tham gia trong mối quan hệ tương ứng với điểm đau của khách hàng ----------------------------- BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BƯỚC NÀY? 🎯 Cơ hội tự đánh giá những THÁCH THỨC & KHÓ KHĂN nhất mà bản thân đang trải qua trong mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ mà mình đang lãnh đạo/tham gia; 🎯 Cơ hội được chuyên gia Weatwork.co hỗ trợ 1:1 để hoàn thiện bước THỪA NHẬN ĐIỂM ĐAU trên trên Một trang giấy; 🎯 Cơ hội được luyện tập để trở nên tự tin hơn về khả năng phân tích & giải quyết VẤN ĐỀ trong một tập thể và trở thành người lãnh đạo toàn diện trong tổ chức nơi mình đang làm việc; ------------------------------ SẢN PHẨM ĐẦU RA CỤ THỂ MÀ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC? 🎁 01 sản phẩm OPC hoàn thiện của bản thân sau thử thách 3-5-7 ngày 🎁 01 sản phẩm OPC hoàn thiện của bản thân sau khi được Chuyên gia Weatwork.co hỗ trợ 1:1 (Một giờ làm việc trên group chat của Weatwork hoặc qua phương tiện trao đổi mà hai bên cùng lựa chọn) 🎁 01 Nhóm thảo luận trực tuyến mà các thành viên Công ty/Tổ chức & cán bộ Weatwork.co có thể tham gia 24/7)

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page