my-visual_47915511.png

20 GIỜ DO THE RIGHT THINGS RIGHT

20 GIỜ DO THE RIGHT THINGS RIGHT

Là 20 giờ học tập & thực hành kinh doanh có trách nhiệm từ góc nhìn của (i) các tập đoàn kinh doanh quốc tế; (ii) các công ty sản xuất phân phối dọc chuỗi cung ứng toàn cầu; (iii) các tổ chức chuyên môn, tiêu chuẩn về kinh doanh có trách nhiệm trên thế giới & tại Việt Nam

O3 MỤC TIÊU CƠ BẢN

O3 MỤC TIÊU CƠ BẢN

​MỤC TIÊU

Xác định Mục tiêu (O) & Kết quả chính (KR) về Kinh doanh liêm chính của 03 nhóm tổ chức trọng tâm trong Chương trình

MÔ HÌNH

Xây dựng cơ bản mô hình & gien kinh doanh có trách nhiệm của 03 nhóm tổ chức trọng tâm dựa vào các báo cáo chính thức công khai

KẾT QUẢ

Đánh giá cơ bản thay đổi OKR về kinh doanh liêm chính của 03 nhóm tổ chức trọng tâm dựa trên mô hình & gien tổ chức đã xác định

1

Right

Do the things

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực kinh doanh đúng cách để thu lợi nhuận

2

Do the          

things

Right

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực làm điều đúng đắn để được xã hội cộng đồng ghi nhận

3

Right

Right

Do the          things

Doanh nghiệp tổ chức làm điều đúng đắn một cách đúng đắn để vừa phát triển bền vững vừa được xã hội ghi nhận

XÁC ĐỊNH GIEN TỔ CHỨC

XÁC ĐỊNH GIEN TỔ CHỨC

Phương pháp tiếp cận của DTRTR là giải mã & cải thiện gien tổ chức theo 04 loại hình gien RESPECT để từ đó xác định chính xác & hỗ trợ hiệu quả các nỗ lực kinh doanh liêm chính, kinh doanh có trách nhiệm

Như gien của mọi cơ thể sống, gien ADN của một tổ chức sống - đang vận hành - được cấu thành từ bốn thành tố quan trọng nhất, chúng kết hợp & tái kết hợp thường xuyên để tạo ra đặc trưng riêng biệt của tổ chức đó. Bốn thành tố - nguyên tắc, động lực, cấu trúc, & thông tin - về cơ bản xác định cơ chế vận hành & hành vi của công ty như thế nào, vốn là sự tương tác trong thực tế giữa các hành vi cá nhân & tập thể trong công ty đó. 

Sau nhiều năm nghiên cứu các phương pháp của các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới, cũng như nhiều năm đồng hành trực tiếp với nhiều công ty doanh nghiệp & tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài, Respect Vietnam đã thiết kế và xây dựng 4 mô hình gien tổ chức điển hình - gien tổ chức có trách nhiệm , chủ động, hiệu quả & đặt con người vào vị trí trung tâm. 

​Các mô hình gien tổ chức này giải thích chính xác bằng các tiêu chí đơn giản các nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm bên cạnh các mục tiêu kinh doanh cỗt lõi của một doanh nghiệp. Sự tương tác giữa 4 thành tố/tiêu chí được đo lường chủ yếu thông qua các rủi ro, xung đột, thay đổi & khủng hoảng trong thực tế của tổ chức đó 

08 GIỜ HOÀN THÀNH SẢN PHẢM ĐẦU RA

08 GIỜ HOÀN THÀNH SẢN PHẨM ĐẦU RA

3 giờ tự hoàn thành

Mô hình kinh doanh có trách nhiệm - Responsible Business Canvas của một trong 03 doanh nghiệp điển hình đã nghiên cứu

UPLOAD
Max File Size 15MB

3 giờ tự hoàn thành 

Đề xuất giải pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ của các rủi ro, xung đột, thay đổi, khủng hoảng (RCCC) của nỗ lực kinh doanh ​có trách nhiệm của 01 trong số 03 doanh nghiệp

UPLOAD
Max File Size 15MB

2 giờ tự hoàn thành 

Mô hình gien kinh doanh ​có trách nhiệm - Responsible Business DNA của 01 trong số 03 doanh nghiệp đã chọn 

UPLOAD
Max File Size 15MB

12 GIỜ THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN 

12 GIỜ THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN

2 giờ thực hành  

Nghiên cứu Phương pháp đánh giá & đo lường nỗ lực kinh doanh ​có trách nhiệm của doanh nghiệp

OECD

CHRB 

ILO Betterwork

12_BusinessCanvas_OKR_VN.png

6 giờ thực hành  

Xác định mục tiêu & kết quả chính (OKR) của hoạt động kinh doanh ​có trách nhiệm của 03 doanh nghiệp điển hình

ADIDAS (CHRB)

NIKE(ILO BW) 

IKEA (IWAY)

4 giờ thực hành  

Xác định Gien tổ chức/kinh doanh có trách nhiệm của 03 doanh nghiệp điển hình

ADIDAS (CHRB)

NIKE(ILO BW) 

IKEA (IWAY)

Brainstorm Team Meeting
 
Mời bạn tham gia & đóng góp ý kiến cho Chương trình Do the right things right
Woman with Eyeglasses

THAM GIA NGAY

THAM GIA NGAY

 

Respect Vietnam

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved