ĐỘI NGŨ

 

Đội ngũ các cố vấn, chuyên gia và cộng tác viên từ Bắc vào Nam hiểu về nguyên lý và thực tiễn quan hệ lao động trong các giai đoạn phát triển tăng trưởng doanh nghiệp là điểm mạnh nhất của Respect Vietnam.

Click to play the video

Play the video

 

Đặng Thị Hải Hà , Cố vấn kỹ thuật

Thạc sĩ về Phát triển quốc tế và Lao động trong Phát triển bền vững, Đại học Cornell Hoa Kỳ

Sáng lập và Cố vấn chiến lược của  Respect Vietnam

Cố vấn trưởng, Liên minh Tuân thủ Lao động Việt Nam

 

Tôi tin tưởng vào các nỗ lực khác nhau nhằm xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại Việt Nam trong giai đoạn mới hiện nay. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất mà Việt nam gặp phải là mỗi bên đang hiểu nguyên lý lao động theo một cách riêng, đi một con đường riêng và hạn chế trong việc hiểu các logic hành động của các đối tác xã hội khác. Vì thế chúng tôi hy vọng RespectVN có thể khỏa lấp khoảng cách về nhận thức và hành động của các bên bằng cách xây dựng các sáng kiến mang tính gắn kết lợi ích và trách nhiệm, đồng thời nâng tầm tri thức và tính chuyên nghiệp đối với mảng lao động trong thương mại tại Việt Nam"

 

Richard D.Fincher, Cố vấn danh dự

Giám đốc Chương trình nghiên cứu Châu Á, Viện Giải quyết xung đột Scheinman, Giảng via, Đại học Cornell Hoa Kỳ

Đồng tác giả “Các hệ thống Quản lý xung đột mới nổi tại nơi làm việc” - Emerging Systems for Managing Workplace Conflict

Học giả Fulbright 2015 về Pháp luật và Giải quyết tranh chấp tại Việt Nam 

“Việt Nam chưa có một hệ thống Giải quyết xung đột thay thế (tòa án) - ADR - thực sự. Hầu hết các tranh chấp đều được giải quyết ở phần nổi của tảng băng true. Tôi tin rằng đã đến lúc Việt Nam cần có một mô hình ADR riêng có tính đến nỗ lực hợp tác công tư trong phạm vi quốc gia. Respect Vietnam đang tiên phong trong nỗ lực này với Chương trình WE@WORK, một chương trình thúc đẩy quản lý xung đột hợp nhất đồng thời gắn kết với tuân thủ lao động bền vững và tăng hiệu suất tại nơi làm việc. Tôi rất vinh hạnh được đóng góp phần nào cho nỗ lực này ... "

Phùng Quang Huy, Cố vấn cao cấp

Nguyên Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chuyên gia về Quan hệ lao động và tư vấn doanh nghiệp

"Nhiều người nói đến lao động ở Việt Nam là nói đến vấn đề chính trị. Nhưng họ không hiểu rằng như mọi vấn đề kinh tế xã hội khác, chính trị đều có khác động ít nhiều. Họ cần hiểu rằng trong một thị trường lao động trẻ năng động và đang hội nhập sâu rộng, tính "nhạy cảm" chính trị cần được tách biệt ra khỏi bản chất thị trường của các vấn đề lao động việc làm. Bởi lẽ doanh nghiệp vẫn phải kinh doanh và tăng trưởng, người lao động vẫn cần việc làm và thu nhập đủ sống. Do đó cần nhìn thẳng vào những số liệu thực tế phản ảnh tình hình quan hệ việc làm đang có, bỏ ra ngoài những yếu tố chính trị mang tính áp đặt, từ đó ta mới có được những dữ liệu đáng tin cậy phản ánh thực chất vấn đề và tìm ra các giải pháp bền vững tại nơi làm việc.