top of page
my-visual_47915511.png

DO THE RIGHT THINGS RIGHT LÀ GÌ?

DO THE RIGHT THINGS RIGHT LÀ GÌ?

Là nền tảng tri thức đột phá sử dụng công nghệ để thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm trong gien tổ chức của doanh nghiệp & gắn kết phát triển con người với kinh doanh bền vững, bao gồm 03 giai đoạn:

1

Right

Do the things

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực kinh doanh đúng cách để thu lợi nhuận

2

Do the Right things

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực làm điều đúng đắn để được xã hội cộng đồng ghi nhận

3

Right

Right

Do the         

   things

Doanh nghiệp tổ chức làm điều đúng đắn một cách đúng đắn để vừa phát triển bền vững vừa được xã hội ghi nhận

O5 LỢI ÍCH CƠ BẢN

O5 LỢI ÍCH CƠ BẢN

​MỤC TIÊU

Nhằm giúp doanh nghiệp xác định lại mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm bên cạnh mục tiêu tăng trưởng

MÔ HÌNH

Nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng & hoàn thiện mô hình kinh doanh có trách nhiệm dựa vào ưu thế & đặc trưng của nội bộ tổ chức

LỢI ÍCH

Nhằm giúp doanh nghiệp xác định rõ lợi ích của các nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm

CHI PHÍ

Nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các nỗ lực mang tính hình thức, chi phí cao & không mang lại nhiều giá trị bền vững

KẾT QUẢ

Nhằm giúp bên thứ ba đo lường chính xác hơn nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

76_GenToChuc_Eng.png

Một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm là một tổ chức có gien (ADN) đặt con người (nguồn nhân lực, đối tác, khách hàng, cộng đồng, v.v.) vào vị trí trung tâm

Khái niệm kinh doanh có trách nhiệm (RBC) vốn được hiểu là các thực tiễn kinh doanh phản ánh trách nhiệm xã hội & trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Trong hàng chục năm trở lại đây, đây là một trong những xu hướng tiêu biểu khẳng định vị thế thương hiệu & năng lực cạnh tranh về mặt xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên có một thực tế là những nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm dường như luôn đi sau sự kỳ vọng của xã hội. Trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, sự ghi nhận & những lời chỉ trích luôn song hành đối với RBC. Đa số đều cho rằng RBC chỉ là một trong những công cụ phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, còn bản chất thì không hoàn toàn phản ánh nỗ lực hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng hay công bằng xã hội.

 

Hơn 10 năm nghiên cứu & triển khai thực tế RBC cho phép Respect Vietnam khẳng định rằng hiệu quả và kết quả từ các sáng kiến, nỗ lực RBC (i) không được đo lường, (ii) thấp hơn các tuyên bố RBC & (iii) không/thiếu gắn kết với hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là nguyên nhân quan trọng nhất của vấn đề này.

Những nỗ lực "LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN - DO THE RIGHT THINGS" một khi được thực hiện đúng cách, phản ánh hiệu quả RBC tương đồng với đặc trưng tổ chức của doanh nghiệp, thì mới có thể đảm bảo gắn kết yếu tố trách nhiệm xã hội với kết quả kinh doanh của  doanh nghiệp đó. Đây chính là cách tiếp cận chính của "DO THE RIGHT THINGS RIGHT - LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN"

03 CÔNG CỤ CHÍNH

03 CÔNG CỤ CHÍNH

000.png

  • RSS Social Icon
Nền tảng trực tuyến bao gồm các công cụ xây dựng, thiết kế, tinh chỉnh các mô hình,  chính sách & quy trình đơn giản logic dễ áp dụng nhất
labor-law-guide_47721636.png

  • RSS Social Icon
Thư viện tri thức bằng hình ảnh diễn họa - infographics - giúp rút ngắn khoảng cách thông tin &  kiến thức về kinh doanh có trách nhiệm
Screen Shot 2020-07-26 at 12.55.34.png
  • RSS Social Icon
Diễn đàn tương tác & trao đổi ý kiến quan điểm về Kinh doanh có trách nhiệm thông qua video clips - comics - tranh biếm họa

06 MODULES CHÍNH

O6 MODULES CHÍNH

93a_Objectives & Key results.png

Xác định mức độ nhất quán giữa các tuyên bố & cam kết về RBC với các mục tiêu kinh doanh

12_BusinessCanvas_OKR_VN.png

Đánh giá mức độ trưởng thành 
của mô hình kinh doanh có trách nhiệm dựa trên đặc trưng gien tổ chức

11-FEAR,LEARNING,GROWING,VALUE-ALIGNED_Z

Đánh giá đặc trưng gien tổ chức dựa trên khoảng cách tư duy trong tổ chức đối với hoạt động kinh doanh có trách nhiệm

16_too_many_standard.png

Đánh giá, đơn giản hóa & đề xuất giải pháp thống nhất các yêu cầu, tiêu chuẩn, chính sách, quy tắc mâu thuẫn, chồng chéo & khó diễn giải (nếu có)

64_Tang Bang Troi.png

Hỗ trợ đội ngũ nội bộ đánh giá & để xuất giải pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ - phần chìm của tảng băng trôi - của các rủi ro, xung đột, thay đổi, khủng hoảng (nếu có)

06-Trách_nhiệm_doanh_nghiệp_mùa_di

Tổng hợp các kết quả chính & đề xuất nội bộ để xác định chính xác nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm ​gắn với gien tổ chức & mô hình kinh doanh trong dài hạn

Brainstorm Team Meeting
Ai cũng có thể "do the right things right" - Hãy tham gia hoặc đề xuất cá nhân tổ chức tham gia bằng cách nhấp chuột vào nút dưới đây
Woman with Eyeglasses

THAM GIA NGAY

THAM GIA NGAY

.
bottom of page