top of page

Fri, Aug 27

|

Webinar

ASSESS - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN

Mời nhân sự quản lý dự án của FGL - PIC/Persons in Charge - tham gia trao đổi với Chuyên gia RVN về kết quả bước 01 - ASSESS

Registration is Closed
See other events
ASSESS - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN
ASSESS - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN

Time & Location

Aug 27, 2021, 2:00 PM – 3:00 PM

Webinar

Guests

About the event

Hai bên trao đổi để GỌI TÊN & THỐNG NHẤT các vấn đề chính cần cải thiện trong bước ASSESS:

1. Mỗi   nội dung gồm quá nhiều thông điệp (trên 10)   

2. Các quy định   "cấm" "phải" nhưng không kèm chế tài   

3. Các quy định có thông điệp   tương tự, không dễ phân biệt   

4. Các từ ngữ trừu tượng,   chung chung, khó cắt nghĩa   

5. Các từ ngữ mang tính áp   đặt, một chiều, làm phát sinh câu hỏi   

6. Các từ ngữ khó đo lường như   "thường xuyên" "ít khi"   

7. Các quy định nếu thực hiện   phải kèm theo Quy định khác   

8. Các quy định có thể gây khó   hiểu, nhầm lẫn nếu mâu thuẫn về ý nghĩa, cách thực hiện   

9. Các quy định xuất hiện lặp   lại ở nhiều văn bản khác nhau   

10. Quy định khô khan, khó tạo   động lực học tập & thực hiện cho người lao động

Schedule


  • 1 hour

    ASSESS - THE KNOW

    ONLINE

Share this event

bottom of page