top of page

Tue, Dec 20

|

Lacasa Hanoi Hotel

Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam" (Hanoi)

Respect Vietnam & NordCham Vietnam co-organise a Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam" that improve Labor Productivity & enhance Business Efficiency post Covid19

Registration is closed
See other events
Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam" (Hanoi)
Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam" (Hanoi)

Time & Location

Dec 20, 2022, 2:00 PM – 4:00 PM MST

Lacasa Hanoi Hotel , No.17 Pham Đinh Ho st, Hai Ba Trung dist, Hanoi, Vietnam

Guests

About the event

A Hybrid Roundtable Meeting 

Hội thảo Trực tuyến qua Zoom | Trực tiếp tại Khách sạn Lacasa (Báo cáo tóm lược dành cho người tham dự trực tiếp) 

Online Zoom | Offline at Lacasa Hanoi Hotel (Exclusive Resports for physical attendees only)

---

Ngôn ngữ/Languages: Tiếng Việt & Tiếng Anh/Vietnamese & English 

(Scroll down for Vietnamese) 

Businesses & employees in Vietnam have been facing increasingly unpredictable changes in both social & economic terms, especially from the Covid-19 pandemic aftermaths. While both have been making all efforts possible to operate "normal" businesses & keep "normal" jobs/incomes, there is a fact that they both really need new ways of working & operating which are leaner, more effective that make sure both work better together to become more resilient organizations, ready for any new challenges including the economic downturns.

Prior to, during & post Covid19, Respect  Vietnam & its strategic partners have been studying, pilot-testing & actually delivering a number of new workplace initiatives at many crisis-prone industries, including labor-intensive manufacturers, hotels, hospitals, service-providing businesses, etc.

The foundation of these new workplace initiatives is LEAN THINKING in workplaces that are moving towards truly LEARNING ORGANISATIONS. The initiatives delivered at the workplaces prior to & during their digital transformation include:

 • Lean Communication on New Workplace Policy on One Page for Change - OPC;
 • Making Proposal on New Workplace Ideas with Cost/Benefit Analysis on One Page 4 Change - OPC;
 • Digitalized Handbook on Working Rules & Standards with Comic-inspired Q&A; 
 • Employee Grievance Handling E-form for Real-time Data-driven Continous Improvement at Workplace;
 • Digitalized Handbook on New Labor Code 2019 Regulations

The highest added value of these initiatives is the shared one among employers & employees that make them learn "deep" together, giving double feedback loops that stop mistakes to be repeated or endorse only "fast intelligent failures" (what defines Learning Organisations).

This is the way organizations/businesses & their members could go faster & more confidently than their competitors during & after Covid19 - their "unique sustainable competitive advantages in crises" - quoted Arie de Geus.

Therefore, Respect Việt Nam & NordCham Vietnam co-organise the Roundtable Discussion to get more buy-in & encourage more engagement in the New Workplace Initiatives from the following targeted groups: 

Targeted Groups:

 1. Business leaders, government officials, industry experts, researchers, professionals & practitioners who are interested in new value-shared workplace intiatives;
 2. Individuals & organisations who look forwards to positive & measured impacts & changes along global supply chains, in the region & Vietnam. 

Tentative Agenda:

 1. "Made in Vietnam" Workplace Initiatives: Learning Deep to Improve Below the Tip of the Iceberg by Mrs. Ha Dang, Founder of Respect Vietnam;
 2. Going beyond compliance by including your employees in decision making by Mrs. Evalena Persson, Programme Manager International Council of Swedish Industry (NIR) & Mrs. Nguyễn Thị Lan Anh, Human Resources Manager, Hitachi Energy Vietnam; 
 3. Grievance Handling E-FORMS for Real-time Data-driven Continuous Improvement at work by Mr. Cuong Nguyen, CSR Manager, Tessellation Vietnam;
 4. Making Fast & Firm Decisions with One Page for Change - OPC - in Covid19-hit hotels & resorts by Mr. Johan Carl Lindholm, CEO of WE Hospitality - COO of Balance Hospitality;
 5. Panel Discussion - Moderated by Ms. Nguyen Thu Trang, Country Sales Director, Manpower Vietnam;
 6. 👤 Mrs. Tran Thi Lan Anh, General Secretary - VCCI - Vietnam Confederation of Commerce & Industry;
 7. 👤 Mrs. Thuy Hang Nguyen, Partner, Baker & McKenzi Vietnam
 8. 👤 Mrs. Tran Thi Thanh Ha, Head of Labor Relations, VGCL - Vietnam General Confederation of Labor;
 9. 👤 Mr. David Lidén, Trade Commissioner and Country Manager, Business Sweden Vietnam.

--------------------------------------------------------------------------------

Doanh nghiệp & người lao động tại Việt Nam đang ngày càng phải đối mặt với những sự biến động không ngừng của xã hội & nền kinh tế, đặc biệt từ hệ quả của Đại dịch Covid19. Trong khi hai bên tìm đủ mọi cách để trở lại trạng thái bình thường mới (duy trì kinh doanh & đảm bảo thu nhập việc làm), có một thực tế là cả hai rất cần những sáng kiến làm việc & quản trị mới, tinh gọn hơn, hiệu quả hơn để hai bên cùng tạo sức bật mạnh mẽ hơn trong toàn tổ chức, sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức mới bao gồm cả suy thoái kinh tế.

Trước, trong và sau Covid19, Respect Vietnam & các đối tác chiến lược đã thực hiện nhiều nghiên cứu, thí điểm & triển khai thực tế nhiều sáng kiến mới tại nhiều nơi làm việc, tại nhiều ngành nghề phải đối phó nhiều nhất với khủng hoảng, như sản xuất gia công, khách sạn dịch vụ, v.v.

Nền tảng của các sáng kiến này chính là là TƯ DUY TINH GỌN trong các doanh nghiệp đang mong muốn trở thành TỔ CHỨC HỌC TẬP thực sự. Các sáng kiến đã được triển khai tại các doanh nghiệp thâm dụng lao động & start-up trước & trong quá trình chuyển đổi số bao gồm:

 • Truyền thông nội bộ Chính sách làm việc mới trên Một trang giấy OPC;
 • Sổ tay số hóa Nội quy & tiêu chuẩn tại nơi làm việc bằng hình ảnh;
 • Công cụ Đề xuất một sáng kiến tại nơi làm việc kèm phân tích Chi phí & lợi ích trên Một trang giấy;
 • Số hóa biểu mẫu ghi nhận ý kiến nhân sự để Cải tiến Liên tục dựa vào số liệu thực tế;
 • Cẩm nang số hóa các nội dung mới nhất của Luật lao động 2019

Giá trị cao nhất của các sản phẩm này chính là hệ giá trị chia sẻ giữa người lao động & người sử dụng lao động, khiến họ học tập "sâu" cùng nhau, chấp nhận phản biện để nếu có mắc sai lầm hay thất bại thì phải nhìn lại các bài học đó và không để sai lầm hay thất bại đó lặp lại (đặc trưng của Tổ chức học tập).

Đây chính là cách một tổ chức/doanh nghiệp & các thành viên trong đó đi nhanh và đi vững vàng hơn đối thủ trong và sau Covid19 - tức là "ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong khủng hoảng" - Arie de Geus.

Vì vậy, Respect Việt Nam & NordCham Việt Nam đồng tổ chức Thảo luận Bàn tròn nhằm thu hút thêm sự ủng hộ, khuyến khích và tham gia sâu hơn vào "Các Sáng kiến mới tại Nơi làm việc" của những nhóm mục tiêu sau:

Hội thảo này dành cho:

 1. Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ chính phủ, chuyên gia đầu ngành, chuyên gia nghiên cứu, nhà thực hành, v.v. quan tâm đến các sáng kiến mới tạo giá trị tại nơi làm việc; 
 2. Cá nhân & tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp & thay đổi tích cực, tạo tác động đo lường được trên dọc chuỗi cung ứng trong khu vực và tại Việt Nam.  

Chương trình dự kiến:

 1. Sáng kiến khu vực với Tư duy tinh gọn & Tổ chức học tập "Made in Vietnam": Học sâu để thay đổi ở dưới phần nổi của tảng băng trôi - Bà Hà Đặng, Sáng lập Respect Vietnam;
 2. Tăng cường sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định: Vượt ra khỏi khuôn khổ của sự "tuân thủ" - Bà Evalena Persson, Quản lý Chương trình của Hội đồng Quốc tế Ngành công nghiệp Thuỵ Điển (NIR) & Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc nhân sự, Hitachi Energy Vietnam;
 3. Số hóa biểu mẫu ghi nhận ý kiến nhân sự để Cải tiến Liên tục dựa vào số liệu thực tế, Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc CSR, Tessellation Vietnam;
 4. Ra quyết định nhanh & đúng đắn hơn với Một trang giấy tạo thay đổi OPC tại các khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid19 -  ÔngJohan Carl Lindholm, CEO of WE Hospitality - COO of Balance Hospitality;
 5. Bàn tròn thảo luận - Điều phối bởi Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Kinh doanh Quốc gia, Manpower Vietnam;
 6. 👤 Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư Ký - Liên Đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam - VCCI;
 7. 👤 Bà Nguyễn Thúy Hằng,  Luật sư cấp cao, Baker & McKenzi Vietnam
 8. 👤 Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - VGCL;
 9. 👤 Mr. David Lidén, Uỷ viên Thương mại và Giám đốc Kinh doanh Quốc gia Thuỵ Điển tại Việt Nam.
This event has a group. You’re welcome to join the group once you register for the event.

Share this event

bottom of page