top of page

Thu, Dec 15

|

Online with Zoom

Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam"

Respect Vietnam & AmCham Vietnam co-organise a Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam" that improve Labor Productivity & enhance Business Efficiency post Covid19

Registration is closed
See other events
Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam"
Roundtable Discussion on New Workplace Initiatives "Made in Vietnam"

Time & Location

Dec 15, 2022, 9:30 AM – 11:30 AM

Online with Zoom

Guests

About the event

Ngôn ngữ/Languages: Tiếng Việt & Tiếng Anh/Vietnamese & English 

(Scroll down for Vietnamese) 

Businesses & employees in Vietnam have been facing increasingly unpredictable changes in both social & economic terms, especially from the Covid-19 pandemic aftermaths. While both have been making all efforts possible to operate "normal" businesses & keep "normal" jobs/incomes, there is a fact that they both really need new ways of working & operating which are leaner, more effective that make sure both work better together to become more resilient organizations, ready for any new challenges including the economic downturns.

Prior to, during & post Covid19, Respect  Vietnam & its strategic partners have been studying, pilot-testing & actually delivering a number of new workplace initiatives at many crisis-prone industries, including labor-intensive manufacturers, hotels, hospitals, service-providing businesses, etc.

The foundation of these new workplace initiatives is LEAN THINKING in workplaces that are moving towards truly LEARNING ORGANISATIONS. The initiatives delivered at the workplaces prior to & during their digital transformation include:

 • Lean Communication on New Workplace Policy on One Page for Change - OPC;
 • Digitalized Handbook on Working Rules & Standards with Comic-inspired Q&A; 
 • Making Proposal on New Workplace Ideas with Cost/Benefit Analysis on One Page 4 Change - OPC;
 • Employee Grievance Handling E-form for Real-time Data-driven Continous Improvement at Workplace;
 • Digitalized Handbook on New Labor Code 2019 Regulations

The highest added value of these initiatives is the shared one among employers & employees that make them learn "deep" together, giving double feedback loops that stop mistakes to be repeated or endorse only "fast intelligent failures" (what defines Learning Organisations).

This is the way organizations/businesses & their members could go faster & more confidently than their competitors during & after Covid19 - their "unique sustainable competitive advantages in crises" - quoted Arie de Geus.

Therefore, Respect Việt Nam & AmCham Vietnam co-organise the Roundtable Discussion to get more buy-in & encourage more engagement in the New Workplace Initiatives from the following targeted groups: 

Targeted Groups:

 1. Business leaders, government officials, industry experts, researchers, professionals & practioners who are interested in new value-shared workplace intiatives;
 2. Individuals & organisations who look forwards to positive & measured impacts & changes along global supply chains, in the region & Vietnam. 

Tentative Agenda:

 1. Global & Regional Demands & Trends on New Workplace Initiatives by Mrs. Truc Huynh, Chief Human Officer, Cocacola Vietnam;
 2. Employee Grievance Handling E-form for Real-time Data-driven Continous Improvement at Workplace by Mr. Nguyen Quoc Cuong, CSR Manager, Tessellation Vietnam;
 3. Digitalized Handbook of Working Regulations for a better Disciplined Culture at work by Mrs. Uyen Truong, Human Resource Development - HRD - Fashion Garments Vietnam;
 4. New "Made in Vietnam" Workplace Initiatives from Lean Thinking in Learning Organisations by Ha Dang, Founder of Respect Vietnam;
 5. Panel Discussion - Moderated by Mr. Richard Fincher, Scheinman Institute on Conflict Resolution, Cornell University;
 6. 👤Mrs. Tran Thi Lan Anh, General Secretary - Vietnam Chamber of Commerce & Industry;
 7. 👤Mrs. Tran Thi Thanh Ha, Head of Labor Relations, Vietnam General Confederation of Labor - VGCL;
 8. 👤Mr. Mai Duc Thien, Deputy Director of Legal Department, Vietnam Ministry of Labor, Invalids & Social Affairs.   

--------------------------------------------------------------------------------

Doanh nghiệp & người lao động tại Việt Nam đang ngày càng phải đối mặt với những sự biến động không ngừng của xã hội & nền kinh tế, đặc biệt từ hệ quả của Đại dịch Covid19. Trong khi hai bên tìm đủ mọi cách để trở lại trạng thái bình thường mới (duy trì kinh doanh & đảm bảo thu nhập việc làm), có một thực tế là cả hai rất cần những sáng kiến làm việc & quản trị mới, tinh gọn hơn, hiệu quả hơn để hai bên cùng tạo sức bật mạnh mẽ hơn trong toàn tổ chức, sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức mới bao gồm cả suy thoái kinh tế.

Trước, trong và sau Covid19, Respect Vietnam & các đối tác chiến lược đã thực hiện nhiều nghiên cứu, thí điểm & triển khai thực tế nhiều sáng kiến mới tại nhiều nơi làm việc, tại nhiều ngành nghề phải đối phó nhiều nhất với khủng hoảng, như sản xuất gia công, khách sạn dịch vụ, v.v.

Nền tảng của các sáng kiến này chính là là TƯ DUY TINH GỌN trong các doanh nghiệp đang mong muốn trở thành TỔ CHỨC HỌC TẬP thực sự. Các sáng kiến đã được triển khai tại các doanh nghiệp thâm dụng lao động & start-up trước & trong quá trình chuyển đổi số bao gồm:

 • Truyền thông nội bộ Chính sách làm việc mới trên Một trang giấy OPC;
 • Sổ tay số hóa Nội quy & tiêu chuẩn tại nơi làm việc bằng hình ảnh;
 • Công cụ Đề xuất một sáng kiến tại nơi làm việc kèm phân tích Chi phí & lợi ích trên Một trang giấy;
 • Số hóa biểu mẫu ghi nhận ý kiến nhân sự để Cải tiến Liên tục dựa vào số liệu thực tế;
 • Cẩm nang số hóa các nội dung mới nhất của Luật lao động 2019

Giá trị cao nhất của các sản phẩm này chính là hệ giá trị chia sẻ giữa người lao động & người sử dụng lao động, khiến họ học tập "sâu" cùng nhau, chấp nhận phản biện để nếu có mắc sai lầm hay thất bại thì phải nhìn lại các bài học đó và không để sai lầm hay thất bại đó lặp lại (đặc trưng của Tổ chức học tập).

Đây chính là cách một tổ chức/doanh nghiệp & các thành viên trong đó đi nhanh và đi vững vàng hơn đối thủ trong và sau Covid19 - tức là "ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong khủng hoảng" - Arie de Geus.

Hội thảo này dành cho:

 1. Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ chính phủ, chuyên gia đầu ngành, chuyên gia nghiên cứu, nhà thực hành, v.v. quan tâm đến các sáng kiến mới tạo giá trị tại nơi làm việc; 
 2. Cá nhân & tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp & thay đổi tích cực, tạo tác động đo lường được trên dọc chuỗi cung ứng trong khu vực và tại Việt Nam.  

Chương trình dự kiến:

 1. Yêu cầu & xu hướng toàn cầu & khu vực về Các sáng kiến mới tại nơi làm việc: Bà Trúc Huỳnh, Giám đốc Nhân sự, Cocacola Vietnam;
 2. Số hóa biểu mẫu ghi nhận ý kiến nhân sự để Cải tiến Liên tục dựa vào số liệu thực tế, Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc CSR, Tessellation Vietnam;
 3. Cẩm nang số hóa Nội quy & tiêu chuẩn làm việc vì Văn hóa Kỷ luật tốt hơn tại nơi làm việc - Bà Uyên Trương, Giám đốc Phát triển Nhân tài - Fashion Garments Vietnam;
 4. Sáng kiến khu vực với Tư duy tinh gọn & Tổ chức học tập "Made in Vietnam" - Bà Hà Đặng, Sáng lập Respect Vietnam;
 5. Bàn tròn thảo luận - Điều phối bởi Ông Richard Fincher, Scheinman Institute on Conflict Resolution, Đại học Cornell;
 6. 👤 Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư Ký - Liên Đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam - VCCI;
 7. 👤 Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - VGCL;
 8. 👤 Ông Mai Đức Thiện, Vụ Phó, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Việt Nam - MOLISA.
This event has a group. You’re welcome to join the group once you register for the event.

Share this event

bottom of page