top of page

Fri, Nov 24

|

Phỏng Hội thảo B1

THAM VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP "MADE IN VIETNAM"

Tham vấn ý kiến chuyên gia về mô hình tổ chức học tập "Made in Vietnam"!

Registration is closed
See other events
THAM VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP "MADE IN VIETNAM"
THAM VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP "MADE IN VIETNAM"

Time & Location

Nov 24, 2023, 2:00 PM – 5:00 PM

Phỏng Hội thảo B1, 176 P. Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Guests

About the event

Tổ chức học tập thường được biết đến qua câu nói nổi tiếng của nhà lí luận kinh doanh Arie de Geus "Khả năng học tập nhanh hơn đối thủ là lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất của tổ chức trong tương lai". Tuy nhiên, ngay cả ở nhiều quốc gia trên thế giới, Tổ chức học tập vẫn là một khái niệm tương đối trừu tượng và không dễ chuyển hóa thành hành động. 

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã đầu tư đáng kể vào các hoạt động đào tạo nội bộ, thúc đẩy văn hóa học tập, tăng cường sự gắn kết trong tổ chức,... nhưng không phải tất cả các tổ chức đều đảm bảo rằng họ có thể vượt trội hơn đối thủ, phát triển bền vững và vượt qua VUCA bằng những nỗ lực này. Đây chính là lí do trong nhiều năm qua, Respect Việt Nam, IID và ABG  và nhiều đối tác chiến lược khác đã không ngừng nghiên cứu về tổ chức học tập ở vai trò toàn diện hơn là thu hẹp khoảng cách giữa tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược với năng lực thực thi, hành động và kết quả. 

Dựa trên những kết quả nghiên cứu ban đầu, chúng tôi mong muốn được chia sẻ và tham vấn ý kiến về  mô hình thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và thực thi; Khuyến nghị thành lập Cộng đồng các tổ chức học tập (VCOL) dành cho các doanh nghiệp đang hướng về Tổ chức học tập từ các nhóm chuyên gia sau:

  • Các chuyên gia về quản trị
  • Các nhà nghiên cứu khoa học
  • Các chuyên gia thực hành
  • Các chuyên gia về chiến lược và vận hành
  • Các chuyên gia về nhân sự tổ chức

Chương trình dự kiến: 

  • 14h-15h: Triển lãm 50 tranh biếm hoạ về tư duy quản trị và hợp tác tại nơi làm việc
  • 15h-16h: Trình bày giới thiệu Mô hình thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và thực thi  dành cho Việt Nam thông qua nghiên cứu ban đầu của RespectVN và IID
  • 16h-17h: Ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia về Mô hình và Khuyến nghị thành lập Cộng đồng các tổ chức học tập (VCOL) dành cho các doanh nghiệp đang hướng về Tổ chức học tập

Share this event

bottom of page