RESPECTVN

Từ 2013 đến nay

Trong vòng năm năm, Respect Vietnam đã nỗ lực mang lại những thay đổi tích cực về tư duy làm việc và năng lực

hợp tác cho hàng trăm tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

 
Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều
thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế và
phát triển con người có song hành hay không vẫn là một câu 
hỏi khó. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã và đang nỗ lực thúc
đẩy cùng một lúc hai mục tiêu này. Nhưng hiệu quả và tác động
cụ thể ​vẫn là một vẫn đề trừu tượng. 
Giống như những tảng băng trôi với phần chìm khó xác định, các tổ chức
và doanh nghiệp có thể gặp những rủi ro to lớn khi hội nhập vào đại dương
kinh tế thế giới. Rủi ro sẽ không thể tiên liệu hoặc băng có thể va phải đá ngầm
nếu như họ chỉ nhìn vào phần nổi của tảng băng, không thấu hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa con người, công cụ và các giá trị liên quan tại nơi làm việc.   
Sứ mệnh của Respect Việt Nam là hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức nhìn thấy phần chìm của tảng băng trôi trước và trong khi khởi nghiệp, chuyển đổi hay mở rộng. Bằng các giải pháp bền vững và sáng tạo về kết nối con người, gắn kết đội nhóm & phát triển văn hóa (gien) tổ chức, RespectVN mong muốn thu hẹp khoảng cách, xây dựng niềm tin và chia sẻ giá trị thực chất trong các mối quan hệ khác nhau tại các tổ chức và doanh nghiệp.
Các sản phẩm của Respect Vietnam về cơ bản chỉ phù hợp với các tổ chức và doanh nghiệp có tầm nhìn xa và chiến lược, lấy con người làm trọng tâm để đón đầu những thách thức mới trong thế giới hội nhập đầy biến động. 
Xin mời xem dưới đây những thông tin cập nhật về các dự án của Respect Vietnam. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các đối tác trong những nỗ lực có ý nghĩa tiếp theo.
 
Trân trọng,  
Ha Dang & Lan My Vu
Thư ngỏ từ nhà sáng lập
 

Respect Vietnam is the leading organisational excelence expert in Vietnam & in the region

 

 

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved