HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

​BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT THEO OKR

(OBJECTIVES & KEY RESULTS)

 Tạo đề xuất theo OKR của riêng bạn

(Nhấp chuột vào 07 con số dưới đây để xem hướng dẫn sử dụng biểu mẫu đề xuất chi tiết hơn)

Respect Vietnam

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved