top of page

2 THIẾT KẾ 8 THÀNH TỐ ĐỂ GIẢI MÃ CHÍNH XÁC GIEN TỔ CHỨCHai thiết kế cơ bản của gien tổ chức:

Thiết kế CHÍNH THỨC (danh nghĩa)

◇ Thiết kế PHI CHÍNH THỨC (thực tế)


Tám thành tố căn cốt - được đóng gói và chuyển hóa giữa Thiết kế PHI CHÍNH THỨC sang CHÍNH THỨC và ngược lại:

1. QUY TẮC: cách mọi người hành động một cách "bản năng" trong tổ chức:

 • Giá trị & tiêu chuẩn

 • Kỳ vọng & "luật thành văn"

 • Hành vi

2. QUYẾT ĐỊNH: chính thức (thực tế)

 • Các diễn đàn quản trị

 • Quyền ra quyết định

 • Quá trình ra quyết định

 • Phân tích cách ra quyết định

3. CAM KẾT: cách mọi người được truyền cảm hứng để cam kết đóng góp

 • Tầm nhìn & mục tiêu chia sẻ

 • Mục tiêu & khát vọng cá nhân

 • Gốc rễ của niềm tự hào cống hiến

4. ĐỘNG LỰC: cách mọi người được thúc đẩy để hành động

 • Thù lao bằng tiền

 • Các mô hình thăng tiến trong sự nghiệp

 • Quá trình phát triển nhân tài

5. TƯ DUY: cách mọi người hiểu công việc

 • Bản sắc, ngôn ngữ chia sẻ & niềm tin

 • Giả định & Phiến diện

 • Các mô hình tâm lý

6. THÔNG TIN: cách tổ chức xử lý thông tin & kiến thức

 • Chỉ số đo lường hiệu quả KPI

 • Các luồng thông tin

 • Hệ thống quản lý kiến thức

7. MẠNG LƯỚI: cách mọi người kết nối (bỏ qua sơ đồ tổ chức)

 • Quan hệ & hợp tác

 • Đội ngũ & các đơn vị khác

 • Sự ảnh hưởng của tổ chức

8. CẤU TRÚC: cách công việc & trách nhiệm được phân chia

 • Thiết kế tổ chức

 • Vai trò & trách nhiệm

 • Vai trò & trách nhiệm

HÃY THỬ GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC CỦA BẠN VỚI 2 HOẶC 3 THÀNH TỐ THEO BẠN LÀ QUAN TRỌNG

Và cho #RespectVN biết bạn hiểu & muốn hiểu tổ chức của mình đến đâu bằng cách inbox FB hoặc email tới guru@respectvn.com - chúng tôi sẽ trả lời bạn sau tối đa 3 ngày làm việc


 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workComments


bottom of page