top of page

Cẩm nang tuân thủ bằng hình ảnh


Trong thời gian nghiên cứu một trong bốn (04) nguyên nhân gốc rễ của xung đột và tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp thâm dụng lao động tại Việt Nam, Respect Việt Nam đã nhận thấy việc đọc, hiểu và áp dụng pháp luật về lao động hiện hành là một thách thức lớn đối với người lao động. Do đó Respect Việt Nam phối hợp với các chuyên gia về pháp luật lao động xây dựng cuốn Cẩm nang thực hiện pháp luật lao động bằng hình ảnh dinh cho người lao động.

Cuốn Cẩm nang bao gồm hơn 100 trang hình ảnh, mỗi hình ảnh là một chính sách lao động, việc làm đang được quy định trong Bộ Luật Lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động mới ban hành.

Cuốn cẩm nang đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người lao động, cán bộ quản lý doanh nghiệp và cơ quan địa phương tại các nơi làm việc Respect Việt Nam đang hợp tác.

Trong thời gian tới Cẩm nang sẽ được phát hành chính thức với số lượng lớn để hỗ trợ quá trình thực hiện và tuân thủ pháp luật quốc gia về lao động việc làm tại Việt nam.


 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workbottom of page