top of page

WE@WORK - ASHW+ trong tổ chức của bạn

WE@WORK - ASHW+ là gì?


Là Sáng kiến thực hành các tiêu chuẩn về quấy rối tình dục trong mối quan hệ với các vấn đề khác tại nơi làm việc (Anti-Sexual Harassment in relation with Other unfair practices at Work - ASHW+)


Sáng kiến này được xây dựng dựa vào các phát hiện chính sau về QRTD:

  1. Việc nhận diện & xác định hành vi QRTD rất khó khăn trong nội bộ tổ chức;

  2. Tìm kiếm bằng chứng và/hoặc tính xác thực của hành vi là khó khăn lớn nhất;

  3. Xác định sai hành vi dẫn đến kỷ luật/xử phạt bất công và nội bộ mâu thuẫn;

  4. Đa số các hành vi QRTD thường liên quan đến vấn đề lạm dụng quyền hạn hoặc quản trị yếu kém;

  5. Các chính sách, quy trình & cơ chế chống QRTD hiện nay rất đồ sộ chi tiết nhưng chồng chéo, khó hiểu, khó áp dụng đối với cả nạn nhân & người có trách nhiệm điều tra xử lý vi phạm - kẻ có lợi nhất là thủ phạm quấy rối;

  6. Mỗi tổ chức cần có hệ thống phòng chống QRTD giản đơn, công bằng và đặt người áp dụng vào vị trí trung tâm


Tổ chức nào phù hợp vơí ASHW+?

  • Tổ
 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workComments


bottom of page