top of page

GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC (3)

THÔNG TIN: Cách tổ chức xử lý thông tin & kiến thức

  • Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động

  • Cách thông tin được trao đổi nội bộ

  • Hệ thống quản lý kiến thức

TƯ DUY: Cách nhân sự hiểu công việc của mình

  • Đặc trưng riêng, ngôn ngữ niềm tin chung

  • Các giả định và thiên kiến

Các mô hình tâm lý (mental models) - các yếu tố ảnh hưởng lên việc diễn giải và tiếp nhận thông tin kiến thức


HÃY NHÌN VÀO BỨC BIẾM HỌA DƯỚI ĐÂY VÀ CHO BIẾT BẠN ĐANG THẤY GÌ?


Thông tin kiến thức đi như thế nào nếu chúng như "đặc sản" cột điện rối mù ở phố cổ Hà Nội?

Chiến lược kế hoạch sao ra khỏi ngăn bàn nếu đường dây thông tin chỉ đi từ lãnh đạo đến quản lý là ...hết?


◇◇ Hãy thử đánh giá nhanh gien tổ chức của bạn qua với #RespectVN nhé

◇◇ Nếu bạn muốn thảo luận thêm về nội dung này, và trở thành một trong những GURU-TO-BE của CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC, hãy inbox FB hoặc email tới guru@respectvn.com - chúng tôi sẽ trả lời bạn sau tối đa 3 ngày làm việc


 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workRESPECT VIETNAM là tổ chức chuyên môn hàng đầu về nghiên cứu,

giải mã & phát triển gien tư duy của tổ chức và con người

guru@respectvn.com 0888061222


Comments


bottom of page