top of page

GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC (4)

MẠNG LƯỚI: cách mọi người thực tế kết nối (nhiều khi bỏ qua sơ đồ tổ chức)

  • Quan hệ & hợp tác

  • Đội ngũ & các đơn vị khác

  • Sự ảnh hưởng của tổ chức lên cách mọi người kết nối

CẤU TRÚC: cách công việc & trách nhiệm được phân công trong tổ chức

  • Thiết kế tổ chức

  • Vai trò & trách nhiệm

  • Quy trình kinh doanh


HÃY NHÌN VÀO BỨC BIẾM HỌA DƯỚI ĐÂY VÀ CHO BIẾT BẠN ĐANG THẤY GÌ?

Sơ đồ tổ chức có hay không mà có đến 3 ông đều là CEO?

Ai sẽ là người ra quyết định cuối cùng (mặc dù có thể không phải là người ký đóng dấu vào sơ đồ tổ chức)?

Các mối quan hệ bên ngoài Sơ đồ tổ chức chính thức ảnh hưởng lên quá trình ra quyết định như thế nào?◇◇ Hãy thử đánh giá nhanh gien tổ chức của bạn qua với #RespectVN nhé

◇◇ Nếu bạn muốn thảo luận thêm về nội dung này, và trở thành một trong những GURU-TO-BE của CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC, hãy inbox FB hoặc email tới guru@respectvn.com - chúng tôi sẽ trả lời bạn sau tối đa 3 ngày làm việc


 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workRESPECT VIETNAM là tổ chức chuyên môn hàng đầu về nghiên cứu,

giải mã & phát triển gien tư duy của tổ chức và con người

guru@respectvn.com 0888061222


Opmerkingen


bottom of page