top of page

GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC (1)

Nhiều bạn nhắn tin cho RespectVN hỏi làm sao có thể giải mã gien tổ chức nơi mình làm việc, thông qua 2 thành tố NORM (quy tắc) và DECISION (quyết định). Dưới đây là câu trả lời tóm lược.


1. Đầu tiên, bạn cần hiểu 2 thành tố này là gì:

QUY TẮC: cách mọi người hành động một cách "bản năng" trong tổ chức:

  • Giá trị & tiêu chuẩn theo quan điểm cá nhân

  • Kỳ vọng cá nhân & "luật bất thành văn"

  • Hành vi cá nhân & tập thể (đồng ý, phản biện, không làm gì cả v.v.)

QUYẾT ĐỊNH: được ra chính thức thông qua

  • Các cuộc họp chính thức của Ban quản trị (kết thúc bằng văn bản có dấu, có tính pháp lý)

  • Quyền ra quyết định (ai có quyền cao nhất)

  • Quá trình ra quyết định (có theo phân quyền

  • Hiệu quả ra quyết định (nhanh hay chậm)

2. Sau đó, bạn quan sát quá trình QUY TẮC & QUYẾT ĐỊNH diễn ra, rồi kết luận cho mình thành tố nào "trội" hơn, đó sẽ là gien tổ chức của nơi bạn đang làm việc

Nhưng thực tế 2 bước này không hề dễ dàng. Nó vẫn khiến mỗi người nhìn nhận một góc riêng & có kết luận riêng... Vậy phải làm sao?

HÃY NHÌN VÀO 01 TÌNH HUỐNG CỤ THỂ, SAU ĐÓ SO SÁNH NÓ VỚI ÍT NHẤT 2-3 LẦN KHÁC LẶP LẠI TÌNH HUỐNG ĐÓ. Ví dụ:

Bức tranh biếm họa dưới đây cho thấy QUYẾT ĐỊNH chính thức được đưa ra trong hội nghị "phải QUYẾT LIỆT" "phải TẬP TRUNG", "PHẢI GIẢM 20% VIỆC THỪA" hoặc "TĂNG 20% NGUỒN LỰC" để đạt được mục tiêu quý này...


Nhưng bằng một cách trào phúng, bức tranh cho thấy một hiện thực QUY TẮC đối nghịch với QUYẾT ĐỊNH: ông sếp đeo mục kinh ngồi trên cái ghế to gấp 20 lần nhân viên, đọc cái "sớ" dài vài thước, nhân viên bé nhỏ tuân lệnh, vỗ tay, ra dấu "quyết tâm", không chắc họ nhận ra sự đối nghịch...Không biết nơi này có thể giảm nổi 20% việc thừa.Nếu bạn thấy nơi làm việc của mình diễn ra tình huống tương tự nhưng lặp lại nhiều lần, giống nhau với nhiều cá nhân, tập thể khác nhau.. thì chắc chắc đó là gien "trội" của tổ chức.


Nếu bạn đồng tình với cách giải mã nhanh Gien tổ chức của #RespectVN hãy gửi TIM & SHARE tút này cho chúng tôi nhé

Nếu bạn muốn thảo luận thêm về nội dung này, và trở thành một trong những GURU-TO-BE của CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ GIEN TỔ CHỨC, hãy inbox FB hoặc email tới guru@respectvn.com - chúng tôi sẽ trả lời bạn sau tối đa 3 ngày làm việc


 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work


RESPECT VIETNAM là tổ chức chuyên môn hàng đầu về nghiên cứu,

giải mã & phát triển gien tư duy của tổ chức và con người

guru@respectvn.com 0888061222

Comments


bottom of page