D5. Ranges of consequences?

Có cần phân loại các hệ quả khác nhau của hành vi quấy rối tình dục để chính sách ASHW+ trở nên công bằng hơn không?

Chính sách chống quấy rối tình dục của Hoa Kỳ nhấn mạnh yếu tố "lặp lại" - "repeated" của hành vi quấy rối tình dục.


Nhiều chính sách quốc gia và tổ chức khác nhấn mạnh yếu tố "phổ biến - làn tràn" - "pervasive" để xác định mức độ nghiêm trọng và hình thức kỷ luật tương ứng đối với hành vi quấy rối tình dục.


Chính sách của Actionaid quốc tế xác dịnh hành vi "nghiêm trọng - serious" và "lặp lại - repeat" sẽ chịu mức kỷ luật cao nhất là sa thải. Đương nhiên với những mức độ vi phạm cao hơn như hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, và giao cấu sẽ bị điều chỉnh bởi Luật hình sự (Việt Nam)


Tuy nhiên từ Chương trình Đào tạo về Quản lý hành vi cá nhân và tổ chức tại AAV năm 2018, đa số nhân sự AAV đồng ý với việc cần phải xác định mức độ tác động hoặc hệ quả của hành vi quấy rối tình dục để từ đó đảm bảo tính công bằng trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi đối với nạn nhân.


Nếu không xác định hệ quả và tác động của hành vi QRTD lên nạn nhân thì sẽ rất khó xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi - các bên sẽ dễ rơi vào tình trạng tranh cãi thế nào là hành vi QRTD
Chính sách tại Việt Nam sẽ do lãnh đạo và nhân viên AAV đề xuất điều chỉnh theo hướng phù hợp với đặc trưng văn hóa tổ chức và bối cảnh kinh tế xã hội của Việt nam.
Vậy bạn có đồng ý với cách phân loại 04 loại hình hệ quả/tác động của hành vi quấy rối tình dục ở hình dưới hay không?

Một khi chúng ta thống nhất vê cách phân loại này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra tháp xử lý kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm chính sách ASWH+ nhưng phù hợp với nguồn lực của AAV

1/10

Respect Vietnam is the leading organisational excelence expert in Vietnam & in the region

 

 

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved