top of page

D2. Sexual harassment for gain or for avoidance of loss?

Quấy rối tình dục nhằm mục đích đánh đổi các lợi ích về việc làm - tránh sa thải, tránh kỷ luật, tăng lương, thăng chức, v.v. - để đạt được một thỏa thuận về tình dục (an exchange of sexual service for gain)
Quấy rối tình dục nhằm mục đích tránh né/giảm thiểu thiệt hại về việc làm - bị sa thải, kỷ luật, giảm lương, giáng chức, v.v. - để đạt được một thỏa thuận về tình dục (an exchange of sexual service for avoidance of los)

Tình dục trao đổi trong quy định quốc tế và quốc gia


1. Theo Bộ quy tắc ứng xử về QRTD năm 2015 của Việt Nam, quấy rối tình dục "trao đổi" diễn ra khi người sử dụng lao động, người giám sát, người quản lý hay đồng nghiệp (kẻ quấy rối) thực hiện hay cố gắng thực hiện nhằm gây ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng, thăng chức, đào tạo, kỷ luật, sa thải, tăng lương hay các lợi ích khác của người lao động để đổi lấy sự thỏa thuận về tình dục


2. Theo Chính sách của Action Aids Quốc tế năm 2004, cá nhân có quyền - a person in authority - lợi dụng quyền lực của mình để đưa ra yêu sách, yêu cầu, v.v. để nhận được thỏa mãn về tình dục với người bị quấy rối. Quyền lực này có thể cho phép người bị quấy rối được hưởng các lợi ích liên quan đến việc làm của mình, bao gồm tăng lương, thăng chức, cơ hội được học hành, được chuyển việc hoặc có được công việc mong muốn, v.v.


"Vậy còn trường hợp nạn nhân bị quấy rối tình dục để tránh rủi ro bị sa thải, mất việc, bị giáng chức, giảm lương, v.v. có nên được bảo vệ không?

Chúng tôi đã dự thảo ra 03 phương án định nghĩa hành vi" quấy rối tình dục trao đổi" ở dưới đây để bạn tham khảo:


Bạn chọn phương án nào trong 03 phương án dưới đây?


Lưu ý bạn hoàn toàn có thể chọn phương án KHÁC và ghi rõ

1. Tôi chọn phương án Khác

2. Phương án đó là "...

3. Lý do tôi chọn phương án này vì ...
 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work12 Comments


tôi đồng ý với phương án 3

Like

Tôi chọn phương án 3

Like

toi chon phuong an 1

Like

Tôi chọn phương án 4

Like

Quynh
Quynh
May 20, 2019

PHƯƠNG ÁN 04 (mới thống nhất sửa đổi ngày 20/5)

AAV nghiêm cấm các hành vi quấy rối tình dục thông qua lạm dụng quyền lực và các yếu tố khác nhằm gây ảnh hưởng lên việc làm và các điều kiện làm việc của nạn nhân để đổi lấy sự thỏa thuận về tình dục

Like
bottom of page