top of page

The Know 2: Người tham dự chia sẻ về Hội thảo (2)

Trong hội thảo The Know 2 - "Học tập & phát triển đang ở đâu trên Mô hình kinh doanh?" vào ngày 30 tháng 3 tại TP Hồ Chí Minh. Người tham dự đã chia sẻ cảm nhận sau khi được nghe chia sẻ của 5 diễn giả trong sự kiện đặc biệt về L&D do Amcham Việt Nam & Respect Vietnam.


During the seminar The Know 2 - "Where is Learning & Development on Business Models?" on March 30 in Ho Chi Minh City. The participant shared her thoughts after listening to 5 speakers at the special event on L&D organized by Amcham Vietnam & Respect Vietnam.

"Mình rất là tâm đắc về buổi chia sẻ của các anh chị về L&D - điều mà trước đây mình chưa nhìn thấy tầm quan trọng - Sau buổi hôm nay mình thấy cần định hướng, hoạch định L&D tốt hơn tại công ty, để làm sao cho nhân viên của mình học tốt hơn, làm việc tốt hơn và có mục tiêu cụ thể hơn trong công việc"
"I acknowledged a lot about L&D today - something I have not seen the importance of before - After this seminar, I saw the need for better orientation and direction of L&D at the company, to make my employees learn better, work better and have more specific goals at work"

Hãy xem toàn bộ clip chia sẻ của Người tham dự tại sự kiện The Know 2 dưới đây:

Check out the video clip where The participant shared her insights about The Know 2:


Báo chí đưa tin về The Know 2:

Tạp chí TheLEADER đưa tin - Xem tại đây

Amcham TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Xem tại đây

Kênh Thông tin công cộng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV1] đưa tin : Xem tại đây

Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV9] đưa tin: Xem tại đây

 

Về Chương trình Đường Cong Học Tập TLC : Chương trình The Learning Curve (TLC) - Đường cong học tập tại nơi làm việc - là chương trình được ra đời với mục tiêu là để giúp các cá nhân, đội ngũ & lãnh đạo trong 100 doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo lộ trình trở thành 100 "tổ chức học tập" - thu hẹp khoảng cách giữa Chiến lược với Thực thi - S2E (From Strategy To Execution).


Tại sao lại là "tổ chức học tập"? - vì một tổ chức có khả năng học nhanh hơn đối thủ & không ngừng học hỏi từ mọi thứ họ làm - chính là một tổ chức có ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong tương lai và trước mọi biến động - điều đã được chứng minh là đúng trong khủng hoảng Covid19.


Lộ trình trở thành Tổ chức học tập bao gồm 4 giai đoạn: tổ chức tự phát, tổ chức kiểm soát, tổ chức mở & tổ chức học sâu. Respect Vietnam đã cụ thể hóa lộ trình này từ nhiều công trình nghiên cứu quốc tế khác nhau & từ thực tế làm việc & quản trị tổ chức tại VIệt Nam.


Theo đó TLC 4 S2E được thiết kế với lộ trình 4 giai đoạn giúp đường cong học tập trong tổ chức tăng dần. Đó là 4 giai đoạn: THE KNOW - THE GROW - THE SHOW - THE GO (xem hình dưới đây)


————————

Giới thiệu chương trình TLC: Tại đây

Liên hệ: Công ty TNHH Respect Việt Nam

Email: Info@respectvn.comComments


bottom of page