top of page

The Know 2: Mr. Phan Vũ Hoàng Deloitte Việt Nam chia sẻ Mô hình 4L & 3E


Trong sự kiện The Know 2 ngày 30 tháng 3, Deloitte Tax Partner & Lãnh đạo Công ty Cổ phần Deloitte Việt Nam Mr. Phan Vũ Hoàng đã chia sẻ về Câu chuyện "MÔ HÌNH HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN 4L & 3E ĐƯA DELOITTE TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU"

"Tôi tin rằng càng khẳng định được vai trò của Học tập & Phát triển trong Mô hình kinh doanh thì mô hình đó mới càng bền vững"

Hãy xem toàn bộ clip chia sẻ về Câu chuyện: "MÔ HÌNH HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN 4L & 3E ĐƯA DELOITTE TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU" của Anh Vũ Hoàng dưới đây. 

Về Chương trình Đường Cong Học Tập TLC : Trên cơ sở mô hình đường cong học tập của tổ chức gồm 4 chặng The Know, The Grow, The Show và The Go với các phương pháp tư duy tinh gọn phù hợp với nhu cầu tất yếu của sự vận động xã hội trong giai đoạn hậu covid.


Chương trình tạo tác động lên 100 doanh nghiệp tại Việt Nam với mong muốn kiến tạo lộ trình trở thành 100 tổ chức học tập - ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất của mọi doanh nghiệp trong tương lai; TLC được thiết kế theo hướng mở dựa trên 4 chủ đề lớn mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đối mặt trong bối cảnh giải bài toán quản trị là Hiệu quả quản trị, Luật pháp, Trách nhiệm xã hội và Thế hệ trẻ.


————————


Giới thiệu chương trình TLC: Tại đây

Liên hệ: Công ty TNHH Respect Việt Nam

Email: Info@respectvn.comComments


bottom of page