top of page

The Know 2: Người tham dự chia sẻ về Hội thảo (8)

Trong hội thảo The Know 2 - "Học tập & phát triển đang ở đâu trên Mô hình kinh doanh?" vào ngày 30 tháng 3 tại TP Hồ Chí Minh. Người tham dự đã chia sẻ cảm nhận sau khi được nghe chia sẻ của 5 diễn giả trong sự kiện đặc biệt về L&D do Amcham Việt Nam & Respect Vietnam.


During the seminar The Know 2 - "Where is Learning & Development on Business Models?" on March 30 in Ho Chi Minh City. The participant shared her thoughts after listening to 5 speakers at the special event on L&D organized by Amcham Vietnam & Respect Vietnam.

"Với tư cách là một nhân viên thì em thấy cái L&D nó sẽ là 1 trong những cái mà bản thân em sẽ quyết định để chọn một cái doanh nghiệp"
"As an employee, I will consider L&D as one of the things that I myself will decide to choose a business after enrolling this seminar"

Hãy xem toàn bộ clip chia sẻ của Người tham dự tại sự kiện The Know 2 dưới đây:

Check out the video clip where the participant shared her insights about The Know 2:


Báo chí đưa tin về The Know 2:

Tạp chí TheLEADER đưa tin - Xem tại đây

Amcham TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Xem tại đây

Kênh Thông tin công cộng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV1] đưa tin : Xem tại đây

Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV9] đưa tin: Xem tại đây

 

Về Chương trình Đường Cong Học Tập TLC : Trên cơ sở mô hình đường cong học tập của tổ chức gồm 4 chặng The Know, The Grow, The Show và The Go với các phương pháp tư duy tinh gọn phù hợp với nhu cầu tất yếu của sự vận động xã hội trong giai đoạn hậu covid.


Chương trình tạo tác động lên 100 doanh nghiệp tại Việt Nam với mong muốn kiến tạo lộ trình trở thành 100 tổ chức học tập - ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất của mọi doanh nghiệp trong tương lai; TLC được thiết kế theo hướng mở dựa trên 4 chủ đề lớn mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đối mặt trong bối cảnh giải bài toán quản trị là Hiệu quả quản trị, Luật pháp, Trách nhiệm xã hội và Thế hệ trẻ.


————————


Giới thiệu chương trình TLC: Tại đây

Liên hệ: Công ty TNHH Respect Việt Nam

Email: Info@respectvn.comComments


bottom of page