top of page
Screenshot (60)_edited.jpg


CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
​(áp dụng tối đa 03 tháng liên tục)

Anchor 2

The KNOW

BIẾT (KNOW) để TIẾN BỘ (GROW)

______________________

MỤC TIÊU:

​Học viên có thể ghi nhớ nhanh & trình bày kiến thức bằng infographics

The GROW

TIẾN BỘ (GROW) để THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

 

​MỤC TIÊU:

Học viên có thể thiết kế Cẩm nang quy chế làm việc tinh gọn bằng infographics 

The SHOW

THỂ HIỆN (SHOW) để LÀM CHỦ (GO)

______________________

MỤC TIÊU:

​Học viên có thể phân tích & trình bày trường hợp cụ thể theo Mô hình 4P (Problem, Procedure, People, Policy) & hình ảnh biếm họa comics 

The GO

LÀM CHỦ (GO) quy tắc làm việc để cùng THÀNH CÔNG

______________________

MỤC TIÊU: 

Học viên có thể trình bày 01 đề xuất sáng kiến lên lãnh đạo tổ chức của mình trên 01 TRANG
​GIẤY TẠO SỰ THAY ĐỔI OPC với sự hỗ trợ của coach

THE SHOW
THE GO
THE GROW
THE KNOW
            * ĐƯỜNG CONG HỌC TẬP
Anchor 4
DAM BAO VIEC LAM
Screenshot (61).png
Anchor 3

Q&A

1. Một hình ảnh diễn họa (infographic) sẽ trông như thế nào?

1. Một hình ảnh diễn họa (infographic) sẽ trông như thế nào?

 • Mời bạn tham khảo một vài hình ảnh tại đây

2. Phương pháp cơ bản để xây dựng Cẩm nang bằng infographic là gì?

2. Phương pháp cơ bản để xây dựng Cẩm nang bằng infographic là gì?

 • Lấy người sử dụng (end-user) làm trung tâm

 • Sơ đồ hóa các nội dung chính theo luồng tư duy của người sử dụng

 • Đơn giản hóa và hệ thống hóa nội dung theo ngôn ngữ thông dụng của người sử dụng

3. Làm sao để biết người sử dụng cuối cùng (end-users) thực sự hiểu nội dung Cẩm nang

3. Làm sao để biết người sử dụng cuối cùng (end-users) thực sự hiểu nội dung Cẩm nang

 • Phải thường xuyên kiểm tra khả năng tự học và/hoặc học nhóm của họ

 • Trên thực tế end-users sẽ chỉ nhớ đến 90% một nội dung nếu họ có nhu cầu thực sự (bị kiểm tra kiến thức, phải giải quyết một vấn đề, phải đào tạo lại người khác, v.v.) - do đó cần tạo ra các nhu cầu thường xuyên để họ học tập thực chất

4. Tại sao RespectVn tạo ra chuỗi The Know - The Grow - The Show - The Go​

4. Tại sao RespectVn tạo ra chuỗi The Know - The Grow - The Show - The Go​

 • Bởi vì chúng tôi tin rằng thay đổi từ Nhận thức đến Hành vi là một quá trình rất liên tục và khoa học, chứ không thể diễn ra trong vài lần trong năm

 • The Know - The Grow - The Show - The Go ngoài thay đổi từ Tư duy đến Hành động còn có tác động từ Hành vi Cá nhân đến Hợp tác Đội nhóm, vốn là thách thức lớn nhất trong khi làm việc tại Việt Nam & các nước Châu Á

5. ​Cẩm nang infographic bằng tài liệu in ấn khác với Cẩm nang số hóa như thế nào?

5. ​Cẩm nang infographic bằng tài liệu in ấn khác với Cẩm nang số hóa như thế nào?

 • Cẩm nang offline cần tốn chi phí in ấn, phù hợp với thói quen đọc tài liệu của end-users​

 • Cẩm nang số hóa không cần in ấn, có thể linh hoạt sửa đổi nội dung nhưng cần duy trì việc quản lý và sử dụng hệ thống thông tin được số hóa

 • Cẩm nang số hóa được đăng tải lên trang web RespectVN thiết kế riêng cho đối tác tổ chức, đảm bảo phân quyền đăng nhập và bảo mật - Tuy nhiên đối tác có thể sử dụng hình ảnh trên Cẩm nang offline để sử dụng trên trang web của tổ chức mình ​​
   

6. ​Thử thách trực tuyến 7, 14, 21 ngày được thực hiện như thế nào?

6. ​Thử thách trực tuyến 7, 14, 21 ngày được thực hiện như thế nào?

 • Các thử thách trực tuyến được RespectVN thiết kế sẵn trên nền tảng www.respectvn.com

 • Các cá nhân và đội ngũ của đối tác tổ chức chỉ việc tham gia Thử thách theo kế hoạch 

 • Kết quả tham gia Thử thách sẽ được hai bên đánh giá xem Mục tiêu của Chương trình có được đảm bảo hay không và ở mức độ nào

 • ​Có thể tham khảo format Thử thách online tại đây

7. ​Các phần đào tạo hướng dẫn xây dựng hình ảnh, nội dung và clips bằng DESIGN THINKING có phát sinh chi phí không và nội dung như thế nào? 

7. ​Các phần đào tạo hướng dẫn xây dựng hình ảnh, nội dung và clips bằng DESIGN THINKING có phát sinh chi phí không và nội dung như thế nào? 

 • Chi phí thực hiện các nội dung này không tính phí, đã nằm trong các gói dịch vụ tùy theo lựa chọn của đối tác tổ chức 

 • Có thể tham khảo nội dung đào tạo tại đây​


DEMO CHƯƠNG TRÌNH
(ví dụ về sản phẩm thiết kế số hóa Chính sách HR/OD cho doanh nghiệp -
- Nhấp vào ô có dấu (*) dưới đây để xem ví dụ)

Anchor 5
11. Giờ làm việc
10. Trả công/Trả lương
Hình ảnh uy tín công ty
Bảo mật
Trung thực
3. Thử việc/Giới thiệu (*)
4. Quản lý hiệu quả làm việc
7. Nghỉ việc/sa thải
Thái độ
5. Tăng cường năng lực
Anchor 6
bottom of page