Choose File
Screen Shot 2022-03-22 at 00.04.04.png
logo FGL.png

Your content has been submitted

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION GARMENTS

Quản lý con người luôn là một trong những thách thức lớn nhất trong quản trị tổ chức & kinh doanh. Nếu chúng ta áp đặt quá nhiều quy định quy trình vào công việc, nhân sự sẽ làm việc kỷ thuật, trách nhiệm nhưng lại thiếu sáng tạo chủ động. Nếu chúng ta dựa quá nhiều vào con người thì các yếu tố cảm tính, sai sót sẽ là các cản trở không nhỏ đối với công tác quản lý chuyên nghiệp.

 

Vậy làm sao để cân đối hoặc khiến con người và quy trình phù hợp lẫn nhau, đặc biệt trong khi chúng ta đang mong muốn thúc đẩy cùng lúc HIỆU QUẢ & KỶ LUẬT tại nơi làm việc?


RespectVN vô cùng vinh dự được đồng hành cùng FGL trong hành trình THE KNOW (cột màu vàng trong bảng dưới đây) để bước đầu chuyển đổi Nội quy lao động thành một công cụ thúc đẩy cùng lúc HIỆU QUẢ & KỶ LUẬT tại FGL.

Rất mong hai bên hợp tác hiệu quả ở mức mức cao nhất để sản phẩm THE KNOW - Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh diễn họa (infographics) trở thành công cụ như mong muốn.

​Xin mời anh/chị sử dụng demo Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh bằng cách quét mã QR hoặc nhấp chuột vào mã QR dưới đây:

the fgl
 

​Lịch họp

Chương trình