top of page

HIỂU & GHI NHỚ LUẬT LAO ĐỘNG
​BẰNG HÌNH ẢNH DIỄN HỌA INFOGRAPHICS

Từ năm 2013, khi tham gia đào tạo doanh nghiệp, người lao động và hướng dẫn kiến thức pháp luật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, Respect Vietnam đã nhận ra phương pháp đào tạo thông thường không thể khiến cho người lao động trình độ thấp và thiếu thời gian học tập có thể nhớ và áp dụng kiến thức chỉ qua lời giảng và văn bản khô khan.

​​Thú vị hơn, không chỉ người lao động, cán bộ quản lý, bao gồm cả quản lý nhân sự, đều gặp khó khăn khi cố gắng hiểu và ghi nhớ các điều khoản phức tạp và mâu thuẫn.

​Do đó, Respect Vietnam cùng các chuyên gia pháp luật đã thiết kế Cẩm nang hướng dẫn đọc và hiểu kiến thức pháp luật bằng hình ảnh diễn họa vào năm 2016. Cẩm nang này đã được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp đối tác của Respect Vietnam.

​Hơn 6 năm qua, Respect Vietnam thiết kế Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng Bộ Luật Lao động & Nội quy làm việc theo nhiều dạng thức khác nhau để người sử dụng áp dụng hiệu quả hơn nữa.

THE KNOW

USE LEAN THINKING TO CREATE A CULTURE OF DISCIPLINE

Anchor 2
LABOR LAW CYCLE.png
​Luật lao động Việt Nam 2019
Anchor 3
Chế độ thai sản Luật BHXH 2014 RespectVN
Anchor 4
DIỄN HỌA CÁC LƯU Ý TRONG LUẬT LAO ĐỘNG

 

​ĐÀO TẠO BẰNG INFOGRAPHICS

XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC BẰNG MINDMAP

2018

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG

Anchor 1
Anchor 5
bottom of page