top of page

THE BIẾT 1 - CHUẨN BỊ: TỬ DUY TRUYỀN THÔNG TIN GỌN

  • 5bước

Giới thiệu

MỜI ANH/ CHỊ CỤ TÔN TRỌNGVN CHUẨN BIẾN TRƯỚC HỘI THẢO THE BIẾT 1 - TẠP DUY TRUYỀN THÔNG TIN GỌN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 🚸 Điền thông tin đăng ký tham gia hội thảo 🚸 Chuẩn bị cho Hội thảo The Know 1 Hẹn gặp anh/chị tại Hội thảo vào lúc 14:00 ngày 12/8/2022 ---------

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page