top of page
Chương trình đã kết thúc

HƯỚNG DẪN TRƯỚC ĐÀO TẠO: HỘI THẢO THE BIẾT 1

  • 5ngày
  • 4bước
Tất cả những ai đã hoàn thành tất cả các bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

MỜI ANH/ CHỊ CỤ TÔN TRỌNGVN CHUẨN BIẾN TRƯỚC HỘI THẢO THE BIẾT 1 - TẠP DUY TRUYỀN THÔNG TIN GỌN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 🚸 Điền thông tin đăng ký tham gia hội thảo 🚸 Pre-test: Kiến thức về Tư duy Tinh rút gọn Lưu ý: Ngày bắt đầu là ngày điền vào biểu mẫu đăng ký ---------

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

Miễn phí

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

THE KNOW - TƯ DUY QUẢN LÝ VÀ LÀM VIỆC TINH GỌN

THE KNOW - TƯ DUY QUẢN LÝ VÀ LÀM VIỆC TINH GỌN

Riêng tư 17 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page