top of page

THỪA NHẬN | THỪA NHIÊN "ĐIỂM ĐAU" TRÊN MỘT TRANG GIẤY ©️

  • 3ngày
  • 6bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

BƯỚC 3 - THỪA NHIỆT "ĐIỂM ĐAU" KHI ĐỒNG THUẬN OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THẦY ĐỔI - MỘT TRANG 4 THAY ĐỔI ©️ 🚸 Xác định "ĐIỂM ĐAU" lớn nhất của khách hàng theo công thức ACADAE khi mua sản phẩm/dịch vụ của tổ chức bạn 🚸Xác định "ĐIỂM ĐAU" của bản thân trong mối quan hệ tương ứng với điểm đau của khách hàng đã được xác định 🚸Xác định "ĐIỂM ĐAU" của đội nhóm mà mình đang lãnh đạo/tham gia trong mối quan hệ tương ứng với điểm đau của khách hàng ----------------------------- BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HAY BƯỚC NÀY? 🎯 Cơ hội tự đánh giá những THÁCH THỨC & KHÓ KHĂN tốt nhất mà bản thân đang trải qua trong quan hệ với khách hàng, đội ngũ mà mình đang lãnh đạo/tham gia; 🎯 Cơ hội được chuyên gia Weatwork.co hỗ trợ 1:1 để hoàn thiện bước THỪA nhớ ĐAU trên Một trang giấy; 🎯 Cơ hội được luyện tập để trở nên tự tin hơn về khả năng phân tích & giải quyết VẤN ĐỀ trong một tập thể và trở thành người lãnh đạo toàn diện trong tổ chức nơi mình đang làm việc; ------------------------------ SẢN PHẨM BẮT ĐẦU RA CỤ THỂ THỂ HIỆN MÀ BẠN CÓ THỂ KHÔNG? 🎁 01 sản phẩm OPC hoàn thiện của bản thân sau thử thách 3-5-7 ngày 🎁 01 sản phẩm OPC hoàn thiện của bản thân sau khi được Weatwork.co chuyên gia hỗ trợ 1:1 (Một giờ làm việc trên chat nhóm của Weatwork hoặc qua phương tiện trao đổi tiện ích mà hai bên cùng lựa chọn) 🎁 01 Nhóm thảo luận trực tuyến mà các thành viên Công ty/Tổ chức & cán bộ Weatwork.co có thể tham gia 24/7)

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page