top of page

THE GROW | HIỂU SÂU VỀ NỘI QUY LÀM VIỆC

  • 5ngày
  • 10bước

Giới thiệu

THE GROW | HIỂU SÂU VỀ NỘI QUY LÀM VIỆC THE GROW | DEEP LEARNING ABOUT INTERNAL WORKING REGULATIONS ----------------------------- WHAT TO ACHIEVE WITH INTERNAL WORKING REGULATION MANUAL? BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI CẨM NANG NỘI QUY LÀM VIỆC? 🎯 Bạn có cơ hội được tự kiểm tra kiến thức của mình về Nội quy tại nơi bạn làm việc; 🎯 Bạn có thể tự nâng cao năng lực phân tích, so sánh các quy định trong Nội quy với thực tế công việc 🎯 Bạn có cơ hội được góp ý với cấp trên về các nội dung cần cải thiện trong Nội quy; 🎯 Cấp trên, quản lý của bạn có cơ hội nhìn nhận đúng năng lực tuân thủ và sự hiểu biết của bạn về nội quy 🎯 Cấp trên, quản lý của bạn có thể ghi nhận các đóng góp và góp ý của bạn trong việc cải thiện Nội quy làm việc; ------------------------------ WHAT TOOLS DO YOU GET? BẠN SẼ DÙNG CÔNG CỤ GÌ? 🎁 Thử thách trực tuyến OPC 5 ngày liên tục với kết quả nhận được ngay - Max 5-day Online Challenge with instant results 🎁 Hỗ trợ chuyên gia 1:1 trực tuyến theo yêu cầu - Online support 1:1 from Weatwork.co experts on demand (Max 60 mins) 🎁 Hội thảo phân tích & tham vấn trực tuyến với các nhóm tham gia THE GROW - Online Analysis & Consultancy Workshops with THE GROW Groups

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page