top of page
my-visual_47915511.png

LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG LỖI LÀ GÌ?

LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG LỖI LÀ GÌ?

Là nền tảng tri thức đột biến sử dụng công nghệ to thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm trong gien tổ chức của doanh nghiệp & gắn kết phát triển con người with kinh doanh bền vững, bao gồm 03 giai đoạn:

1

Phải

làm những việc

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực kinh doanh đúng cách để thu lợi nhuận

2

làmPhảiđồ đạc

Doanh nghiệp tổ chức nỗ lực làm điều đúng đắn để được xã hội cộng đồng ghi nhận

3

Phải

Phải

Do the         

   đồ đạc

Doanh nghiệp tổ chức làm điều đúng đắn một cách đúng đắn để vừa phát triển bền vững vừa được xã hội ghi nhận

O5 LỢI ÍCH CƠ BẢN

O5 LỢI ÍCH CƠ BẢN

​MỤC TIÊU

trợ giúp doanh nghiệp xác định lại mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm bên cạnh mục tiêu tăng trưởng

MÔ HÌNH

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng & hoàn thiện mô hình kinh doanh có trách nhiệm dựa vào ưu thế & đặc trưng của tổ chức nội bộ

LỢI ÍCH

khó khăn giúp doanh nghiệp xác định rõ lợi ích & chi phí của những nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm

CHI PHỤ

Trợ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các nỗ lực mang tính hình thức, chi phí cao & không mang lại nhiều giá trị bền vững

LƯỢNG

Giúp đỡ bên thứ ba đo lường chính xác hơn nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

76_GenToChuc_Eng.png

Một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm là một tổ chức có khoảng cách (ADN) đặt con người (nguồn nhân lực, đối tác, khách hàng, cộng đồng, vv) vào vị trí trung tâm

Khái niệm kinh doanh có trách nhiệm (RBC) vốn được hiểu là các thực tiễn kinh doanh phản ánh trách nhiệm xã hội & trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Trong hàng chục năm trở lại đây, đây là một trong những xu hướng tiêu biểu khẳng định vị thế thương hiệu & năng lực Cạnh tranh về mặt xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, có một thực tế là những nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm như luôn đi sau sự kỳ vọng của xã hội. Trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, sự ghi nhận & những lời chỉ trích luôn song hành với RBC. Đa số đều cho rằng RBC chỉ là một trong những công cụ phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, còn bản chất thì không hoàn toàn phản ánh nỗ lực hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng hay công bằng xã hội.

 

Hơn 10 năm nghiên cứu & phát triển khai thực tế RBC cho phép Tôn trọng Việt Nam khẳng định hiệu quả và kết quả từ các nhà sáng kiến, nỗ lực RBC (i) không được đo lường, (ii) thấp hơn các tuyên bố RBC & ( iii) không/thiếu gắn kết với hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là nguyên nhân quan trọng nhất của vấn đề này.

Những nỗ lực "LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN - LÀM ĐÚNG CÁCH" một khi được thực hiện đúng cách, phản ánh hiệu quả RBC tương đồng với đặc trưng tổ chức của doanh nghiệp, thì mới có thể chắc chắn gắn kết các yếu tố trách nhiệm xã hội với kết quả kinh doanh của  doanh nghiệp đó. Đây chính là cách tiếp cận chính của "LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐÚNG - LÀM ĐIỀU ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN"

03 CÔNG CỤ CHÍNH

03 CÔNG CỤ CHÍNH

000.png

  • RSS Social Icon
Nền tảng trực tuyến bao gồm các công cụ xây dựng thiết kế chính sách & quy trình logic đơn giản dễ áp dụng nhất
labor-law-guide_47721636.png

  • RSS Social Icon
Thư viện tri thức bằng hình ảnh diễn họa - infographics - giúp rút ngắn khoảng cách thông tin &  kiến thức về kinh doanh có trách nhiệm
Screen Shot 2020-07-26 at 12.55.34.png
  • RSS Social Icon
Diễn đàn tương tác & trao đổi ý kiến quan điểm về Kinh doanh có trách nhiệm thông qua video clip - truyện tranh - tranh biếm họa

06 MÔ ĐUN CHÍNH

MÔ-ĐUN O6 CHÍNH

93a_Objectives & Key results.png

Specifytarget & main results (OKR)of activity kinh doanh có trách nhiệm trên khung kinh doanh

12_BusinessCanvas_OKR_VN.png

Đánh giá lạimô hình kinh doanhcó trách nhiệm dựa trên đặc trưng của tổ chức

11-FEAR,LEARNING,GROWING,VALUE-ALIGNED_Z

đánh giáđặc trưng cho tổ chứcdựa trên mức độ gắn kết của đội nhóm cá nhân đối với hoạt động kinh doanh có trách nhiệm

16_too_many_standard.png

Đánh giá, đơn giản hóa & đề xuất giải pháp hệ thống nhất  các yêu cầu, tiêu chuẩn, chính sách, quy tắc mâu khách, chồng chéo & khó diễn giải

64_Tang Bang Troi.png

Hỗ trợ đội ngũ nội bộ đánh giá & để xuất giải pháp xử lý gốc nhân gốc - phần chìm của tảng băng trôi - của rủi ro, xung đột, thay đổi, khủng hoảng (nếu có)

06-Trách_nhiệm_doanh_nghiệp_mùa_di

Tổng hợp các kết quả chính & tiêu đề xuất nội bộ để xác định chính xác nỗ lực kinh doanh có trách nhiệm ​gắn với tổ chức

Brainstorm Team Meeting
Ai cũng có thể "do the right things right" - Hãy tham gia hoặc đề xuất cá nhân tổ chức tham gia bằng cách nhấp chuột vào nút dưới đây
Woman with Eyeglasses

THÂM GIA NGAY

THÂM GIA NGAY

.
bottom of page