top of page

Th 6, 27 thg 8

|

Hội thảo trực tuyến

ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN

Mời nhân sự quản lý dự án của FGL - PIC/Persons in Charge - tham gia trao đổi với Chuyên gia RVN về kết quả bước 01 - ASSESS

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN
ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ 10 VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN

Thời gian & Địa điểm

14:00 27 thg 8, 2021 – 15:00

Hội thảo trực tuyến

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Hai bên trao đổi để GỌI TÊN & THỐNG NHẤT các vấn đề chính cần cải thiện trong bước ĐÁNH GIÁ:

1. Mỗi   nội dung chứa quá nhiều thông điệp (trên 10)  _cc781905-5136d-bb5cf-31_

2. Các quy định   "cấm" "phải" nhưng không kèm theo chế tài  _cc781905-84-dbb5cf-84-bb3cf-31

3. Các quy định có thông báo   tương tự, không dễ phân biệt  _cc781905-5cde-3bad5cf-3198

4. Các từ ngữ tượng,   chung, khó cắt nghĩa  _cc781905-5cde-3194-bb58d-6bb5cf-31943_bad

5. Các từ mang tính áp dụng   đặt, một chiều, làm phát sinh câu hỏi  _cc781905-5cde-5cde 136bad5cf58d_

6. Các từ ngữ khó đo lường như   "thường xuyên" "ít khi"  _cc781905-5cde-bb-3b1 136bad5cf58d_

7. Các quy định nếu thực hiện    phải đính kèm theo các quy định khác  _cc781905-5cde-3bbad5cf-3193_6bbbad5cf-3193_6bbbad5cf-58_d__cc781905-5cde-3194-bb58_d

8. Các quy định có thể gây khó khăn   hiểu, nhầm nếu lẫn lộn về ý nghĩa, cách thực hiện  _5cc58cde90 -3194-bb3b-136bad5cf58d_

9. Các quy định xuất hiện trên   back at many other text nhau  _cc781905-5cde-3194-bb5d_cf58

10. Quy định khô khan, khó tạo   động lực học tập & thực hiện cho người lao động

Lên lịch


  • 1 giờ

    ASSESS - THE KNOW

    ONLINE

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page