top of page

Thời gian là TBD

|

Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Long An

LỢI ÍCH PHI TIỀN CÓ THU HÚT VÀ GIỮ LẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

Founder của RespectVn diễn giả tại Sự kiện Manpower - 14/06/2022

LỢI ÍCH PHI TIỀN CÓ THU HÚT VÀ GIỮ LẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?
LỢI ÍCH PHI TIỀN CÓ THU HÚT VÀ GIỮ LẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

Thời gian & Địa điểm

Thời gian là TBD

Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Long An, 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân An, Long An 85000, Việt Nam

Giới thiệu về sự kiện

SAU COVID NẾU CÁC CÔNG TY KHÔNG THỂ TẠO LƯƠNG CẠNH TRANH, CÁC LỢI ÍCH PHI TIỀN TỆ CÓ THU HÚT & GIỮ LẠI LAO ĐỘNG KHÔNG?  

KHÔNG, nếu công ty của bạn không thể... 

Giữ lời hứa về công việc và thu nhập trong hợp đồng lao động 

◇ Làm cho người lao động tin tưởng vào hệ thống & văn hóa của bạn để thực hiện những lời hứa đó khi thực hiện các hợp đồng đã ký 

◇ Trao đổi với nhân viên tại sao đôi khi lời hứa bị vi phạm & bạn biết về lợi nhuận cuối cùng của họ nhiều như bạn giúp họ biết lợi ích của bạn  

CÓ, nếu công ty của bạn có thể thực hiện những điều đã đề cập ở trên, CỘNG VỚI:  

♡ Giải thích cho người lao động biết lợi ích phi tiền tệ là gì và họ thực sự được lợi gì từ những lợi ích này so với những người sử dụng lao động khác

♡ Làm cho họ tin rằng những lời hứa này được giữ trong bao lâu & họ có những lựa chọn thay thế nào nếu chúng bị thay đổi  

♡ Hãy để những tấm gương sống của bạn được cộng đồng người lao động biết đến và làm cho thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn thực sự hiệu quả

Thời gian: Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page