top of page

Th 4, 30 thg 8

|

Vị trí TBD

SÁNG TẠO VÌ CÔNG BẰNG

Hà Đặng - Đồng sáng lập Respect Vietnam sẽ chia sẻ về những nỗ lực sáng tạo vì thương mại công bằng

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
SÁNG TẠO VÌ CÔNG BẰNG
SÁNG TẠO VÌ CÔNG BẰNG

Thời gian & Địa điểm

18:00 30 thg 8, 2017 – 20:30

Vị trí TBD

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page