top of page

Th 6, 15 thg 7

|

Vị trí TBD

GIỚI THIỆU | HỌC BỔNG 100

Giới thiệu Học bổng dành riêng cho 100 Nữ lãnh đạo tiềm năng ò Tổ chức học tập tại Việt Nam - Giới thiệu Chương trình Học bổng dành cho 100 Lãnh đạo nữ tiềm năng của các Tổ chức học tập tại Việt Nam

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
GIỚI THIỆU | HỌC BỔNG 100
GIỚI THIỆU | HỌC BỔNG 100

Thời gian & Địa điểm

18:00 15 thg 7, 2022 – 20:00

Vị trí TBD

Giới thiệu về sự kiện

Mở để đăng ký. Hạn nhận vé thường: 15/07/2022.

Bắt đầu mở đăng ký. Đăng ký Giai đoạn 1: 15/07/2022

Tiếng Anh lai / tiếng Anh. 100% trực tuyến. Nhận giải thưởng danh dự của Tổ chức Cộng đồng Học tập Việt Nam khi hoàn thành các cụm Học tập tự chọn!

Chương trình bằng cả tiếng Anh & tiếng Việt. Bạn sẽ nhận được học bổng dự kiến của Cộng đồng các tổ chức học tập Việt Nam sau khi hoàn thành các Nội dung tự chọn trong Chương trình. 

  • Tự hỏi bạn đang ở đâu & đâu là phiên bản học tập tốt nhất của bạn trong công việc tương lai?
  • Tự hỏi vai trò của bạn ở đâu trong (các) nhóm của bạn và liệu bạn có thể dẫn dắt lộ trình học tập của nhóm mình không? 
  • Tự hỏi vai trò của bạn ở đâu trong toàn bộ tổ chức và khi nào bạn có thể lãnh đạo việc học hỏi? 
  • Bạn có muốn giải đáp những câu hỏi đó từ huấn luyện viên phù hợp nhất, trong chương trình tùy chỉnh tốt nhất có thể được thiết kế & tư vấn bởi các cố vấn tuyệt vời của chúng tôi?

Bạn đang ở đúng nơi! chào mừng bạn đếnFELLOWSHIP 100 - Học bổng dành cho 100 nữ lãnh đạo tiềm năng của các tổ chức học tậptại Việt Nam, được tổ chức bởi RespectVN & Cộng đồng Học tập Tổ chức Việt Nam (VCOL) 

Mục đích của học bổng là cung cấp cho bạn không gian để phản ánh BẢN THÂN HỌC TẬP, NHÓM HỌC TẬP & TỔ CHỨC HỌC TẬP của bạn thông qua việc tiếp xúc với chiều rộng và chiều sâu của các lĩnh vực trọng tâm có liên quan lẫn nhau và mới nổi, để kết nối các dấu chấm và hình thành những hiểu biết mới của RIÊNG bạn có thể định hình QUYỀN LÃNH ĐẠO NỮ TIỀM NĂNG của bạn trong các tổ chức học tập.

Có 15 khóa học vào Thứ Bảy hàng tuần từ 15/08 - 15/10, 14:00 - 17:00 do các huấn luyện viên & cố vấn nổi tiếng giảng dạy.

Hãy xem những gì bạn có thể đạt được từ khóa học và đăng ký để giữ chỗ của bạn trước15/07/2022!

KHÁM PHÁ TẠI https://www.respectvn.com/fellowship-100 

Lên lịch


  • 1 giờ

    ACCESS - THE KNOW

    ONLINE

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page