top of page
labor-law-guide_47721636.png

THỰC HIỆN LUẬT LAO ĐỘNG

​BẰNG HÌNH ẢNH DIỄN HỌA INFOGRAPHICS

Từ năm 2013, khi tham gia đào tạo  và hướng dẫn kiến thức luật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế cho hàng ngàn người lao động_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Respect Việt Nam đã nhận ra phương pháp đào tạo thông thường không thể khiến cho người lao động trình độ thấp và thiếu thời gian học tập có thể nhớ và áp dụng kiến thức chỉ qua lời giảng và văn bản_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_khô khan.

​Thú vị hơn, không chỉ người lao đông, có thể bộ quản lý, bao gồm cả quản lý nhân sự, đều gặp khó khăn khi cố gắng hiểu và ghi nhớ các điều khoản luật pháp và nội quy làm việc phức tạp và phi tiêu chuẩn.

​Do that, Respect Vietnam cùng các chuyên gia luật thiết kế Cam nang hướng dẫn đọc và hiểu kiến thức pháp luật bằng hình ảnh diễn xuất vào năm 2016. Cam nang này đã được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp đối tác của Respect Vietnam.

​Năm 2017 và 2018, Respect Vietnam thiết kế lại Cam nang theo công thức Đáp ứng và logic hóa nội dung chính để người dùng dễ hiểu và áp dụng hơn_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Anchor 1

10 Chương Luật Lao Động 2012

BIẾT
=Biết  

= BIẾT

Nguồn nhân lực của tổ chức bạnDỰ ĐOÁNUnknown về quy định nội bộ, điều khoản luật liên quan thông tin qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM = BIẾT =

 1. ​Một buổi đào tạo trực tuyến 04 giờ về Cách cận cận

 2. Một cuộn cam nang diễn nội quy được tổ chức bằng hình ảnh & ký hiệu

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Đường link đăng nhập 24/7 trong 01 năm 

 3. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến cho cá nhân

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nangtiếp cận 24/7 nội dung;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng CN ảnh

ĐẶT TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, điều thủ 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa quy định infographics bằng ký hiệu

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo nội dung có sẵn

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi đánh giá tự động có sẵn

CHI PHỤ (số lượng dưới 100 quy định/điều khoản) 

 • 100.000.000 VNĐ/Cẩm nang (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • 200.000.000 VNĐ/Cẩm nang (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

​Sự TĂNG TRƯỞNG
= BIẾT +

=BIẾT+ CỘNG VỚI

Nguồn nhân lực của tổ chức bạn đạt đượcENGLISHđo lường được khi học tập Nội dung quy định thông qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM = The GROW = 

 1. ​Người BIẾT

 2. ​CỘNG: Cá nhân + Đội ngũ (đội) tham gia 01 Thử nắp 7 ngày mỗi tháng hiểu & ứng dụng Cam nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nangtiếp cận 24/7 nội dung;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng CN ảnh

 4. ​Cá nhân hợp tác tốt hơn trong một Đội + Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Cố gắng thiết bị để cải thiện nội dung tốt cho đội ngũ

ĐẶT TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, điều thủ 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Các cá nhân & đội ngũ (team) mong muốn hợp tác & làm việc tốt hơn nhờ áp dụng quy định hiệu quả 

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa quy định infographics bằng ký hiệu

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo nội dung có sẵn

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi đánh giá tự động có sẵn

 • Thử thách 7 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho cá nhân + đội ngũ (đội)

CHI PHỤ (số lượng dưới 100) 

 • 100.000.000 VNĐ/Cẩm nang (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • 200.000.000 VNĐ/Cẩm nang (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: 50.000.000 VNĐ/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 pax Thử giai đoạn 7 ngày áp dụng Cẩm Nang

Chương trình
= TĂNG TRƯỞNG +

=TĂNG TRƯỞNG+ CỘNG VỚI

Nguồn nhân lực của tổ chức Bạn thể hiện sự tham gia chủ động và tích cực khi đóng góp vào Nội quy tổ chức thông qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM = The SHOW = 

 1. ​Sự TĂNG TRƯỞNG

 2. The PLUS: Đội ngũ (đội) tham gia 01 Thử thách 14 ngày mỗi tháng đề xuất và góp ý hoàn thiện Cẩm nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nangtiếp cận 24/7 nội dung;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng CN ảnh

 4. ​Đội ngũ tham gia tích cực vào nỗ lực hoàn thiện Cẩm nang + Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Cố gắng để cải thiện nội dung

ĐẶT TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, điều thủ 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Đội ngũ (đội ngũ) mong muốn hợp tác & làm việc tốt hơn nhờ Cẩm nang hoàn thiện & Lãnh đạo ghi nhận nỗ lực

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa quy định infographics bằng ký hiệu

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo nội dung có sẵn

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi đánh giá tự động có sẵn

 • Thử thách 14 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho ngũ đội (đội)

CHI PHỤ (số lượng dưới 100) 

 • 100.000.000 VNĐ/Cẩm nang (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • 200.000.000 VNĐ/Cẩm nang (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: 70.000.000 VNĐ/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 pax Thử 14 đề ngày xuất hoàn thiện Cẩm nang

ĐI
=TĂNG TRƯỞNG +

=Chương trình+ CỘNG VỚI

Nguồn nhân lực của tổ chức bạnLÀM CHỦ  Nội quy tăng cường hiệu suất làm việc & khả năng hợp tác giữa các cá nhân và các đội ngũ ngũ

SẢN PHẨM = The SHOW = 

 1. ​Người BIẾT

 2. ​CỘNG: Cá nhân + Đội ngũ (đội) tham gia 01 Thử khăn 21 ngày mỗi tháng và làm chủ Cam nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nangtiếp cận 24/7 nội dung;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng CN ảnh

 4. ​Các nhóm hợp tác tốt hơn trong một Tổ chức + Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Cố gắng để hoàn thiện chính sách HR/OD

ĐẶT TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, điều thủ 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Các cá nhân & đội ngũ (team) mong muốn tối ưu hiệu suất làm việc nhờ vào chính sách HR/OD của chủ sở hữu

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa quy định infographics bằng ký hiệu

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo nội dung có sẵn

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi đánh giá tự động có sẵn

 • Thử thách 21 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho cá nhân + đội ngũ (đội)

CHI PHỤ (số lượng dưới 100) 

 • 100.000.000 VNĐ/Cẩm nang (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • 200.000.000 VNĐ/Cẩm nang (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: 100.000.000 VNĐ/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 khách Thử thách 21 ngày làm chủ Cẩm Nang

Vietnam Labor Law on Probation (RespectVN)
LAO DONG NU
Article 155 Labor Law Vietnam.png
Maternity Benefits for Vietnamese workers
CHE DO THAI SAN
bottom of page