top of page
Anchor 1

Tổ chức học tập là gì?

Tổ chức Học tập là đơn vị tiên phong trong khu vực thúc đẩy mối liên kết giữa chất lượng nhân lực và phát triển thương mại ở Châu Á Thái Bình Dương.

Trong thập kỷ qua, chúng tôi không ngừng tìm kiếm câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đầy thách thức về cách nâng cao chất lượng của lực lượng lao động và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh doanh trong khu vực.

 

Một trong những câu trả lời chính của chúng tôi là nhiều doanh nghiệp hoạt động trong khu vực vẫn chưa xây dựng được “TỔ CHỨC HỌC TẬP”, cách để tự chuyển hóa toàn bộ tổ chức từ bên trong, bao gồm cả người sử dụng lao động và người lao động, hướng tới bất cứ mục tiêu nào họ muốn đạt được cùng nhau, hay nói cách khác là tồn tại & phát triển mạnh trong thời kỳ Covid19 hoặc suy thoái kinh tế khi VUCA ở mức độ cao.

 

Điều này cũng được nhà lý luận kinh doanh nổi tiếng thế giới Arie DeGues tái khẳng định “Khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ của tổ chức chỉ là lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai”

 

Nguyên lý này cũng đúng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đang trong quá trình chuyển đổi sang các tổ chức có trách nhiệm, bền vững, thúc đẩy và tác động. Một số nghiên cứu cho thấy phần lớn các doanh nghiệp chỉ đầu tư vào SỐ LƯỢNG đào tạo & phát triển nhân lực (L&D) hơn CHẤT LƯỢNG. Điều này khó có thể làm cho doanh nghiệp - nền tảng của bất kỳ nền kinh tế lớn nào - trở nên cạnh tranh hơn, nhân lực - trung tâm của bất kỳ xã hội lành mạnh nào - trở nên năng suất hơn & ít bị tổn thương hơn trước những thay đổi.

 

Do đó, chúng tôi đã nhấn mạnh khái niệm 'tổ chức học tập', đưa Tổ chức Học tập lên một tầm cao mới của việc thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược - thực thi, trong đó có thể thấy trước các rủi ro, các vấn đề được đào sâu và những sai lầm hoặc thất bại trở thành những bài học "thông minh" tạo nên toàn bộ tổ chức học hỏi, trở nên kiên cường và hoạt động hiệu quả hơn ngay cả trong VUCA ở mức độ cao.

(xem bên dưới)

Screenshot 2023-11-07 162909.png
Anchor 5

VCOL là gì?

VCOL - Cộng đồng các tổ chức học tập Việt Nam - là diễn đàn chia sẻ, mang các tổ chức học tập có ảnh hưởng nhất đến gần nhau hơn, hỗ trợ &  cùng nhau ủng hộ các Tổ chức học tập sâu thực sự có thể xử lý giai đoạn VUCA theo cách tốt nhất.

Đứng trước sự thay đổi nhanh và mức độ phức tạp ngày càng tăng trong giai đoạn VUCA Ở MỨC ĐỘ CAO, chẳng hạn như Covid-19, việc chỉ có một vài người có thể suy nghĩ hay hành động để ứng phó trở nên vô nghĩa. Tất cả mọi người trong tổ chức cần đóng góp vào các quyết định, hành động, quy trình công việc và đi theo chiến lược, ở một mức độ chưa từng thấy trước đây.

Đây là lý do tại sao Respect Việt Nam và các đối tác của chúng tôi trong VCOL đã cùng nhau xây dựng Mô hình Tổ chức học tập. Mô hình này được các Nhà sáng lập của VCOL điều chỉnh dựa trên nghiên cứu trước đó của những người có cùng ý tưởng (xem bên dưới).

Mô hình của chúng tôi giải thích 4 giai đoạn phát triển điển hình của một Tổ chức học tập, từ Tự phát, Kiểm soát, Mở đến Học sâu, được đặc trưng tương ứng là các tổ chức Tập trung vào hành động, Tập trung vào cấu phần đơn lẻ, Tập trung vào nhiều cấu phần & Tập trung vào hệ thống.

Mô hình nhằm mục đích hướng dẫn các thành viên VCOL mở "tấm màn đen" lý do tại sao & làm thế nào các tổ chức học tập có thể ảnh hưởng đến tổ chức khác, thúc đẩy sự phát triển bền vững về tăng trưởng kinh tế và xã hội ở Việt Nam.

 
Anchor 2

Tại sao chúng ta cần xây dựng Tổ chức Học tập ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, còn nhiều tri thức của tổ chức học tập vẫn chưa được mở và khám phá.

Những nghiên cứu ban đầu của chúng tôi cho thấy hàng trăm tổ chức ở Việt Nam đã và đang học tập theo nhiều cách khác nhau như sau:

 • Nhiều tổ chức không học hoặc học không đủ sâu

 • Nhiều tổ chức tập trung nhiều vào hành động đơn lẻ hơn là hành động có hệ thống

 • Nhiều tổ chức quá kiểm soát hoặc quá cởi mở để có thể hợp nhất

 • Nhiều tổ chức không chấp nhận “phản hồi” hoặc “thất bại” trong khi học

 • Nhiều tổ chức không thể hợp nhất được tất cả các miếng hoặc thành phần  (xem bên dưới)

 

Do đó, VCOL đang nỗ lực trả lời các câu hỏi sau để bắt đầu quá trình:

1.  "Tại sao nhiều tổ chức ở Việt Nam chưa trở thành tổ chức học tập?" 

2. Tại sao tư duy đầu tư vào con người vẫn chưa chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn?

3. Tại sao kỳ vọng xã hội không ngừng lớn lên mặc dù nhiều tổ chức đã nỗ lực hết mình trong các tiêu chuẩn CSR/RSC hay ESG?

4. Làm thế nào để 4 giai đoạn phát triển của Tổ chức Học tập gợi ý những hiểu biết sâu sắc hơn về cách tính bền vững có thể được chấp nhận trong DNA hoặc Văn hóa của Tổ chức?

5. Tổ chức Học tập chuyên sâu như thế nào nên học cách đầu tư vào Học tập & Phát triển trong tương lai để tạo ra “lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất" cho các tổ chức?

 

Làm thế nào để xây dựng Tổ chức Học tập tại Việt Nam?

my-visual_59447973.png
59_DuongCongHocTap_EN.png

Mở rộng phạm vi nghiên cứu & sự đồng thuận về TCHT

43_CSR_Light from outside or within_

Đánh giá mức độ tăng trưởng sáng kiến tại nơi làm việc trong TCHT

60_BacThangDoanhTri-EN.png

Ghi nhận & khen thưởng TCHT có nỗ lực cao trong việc gắn kết giá trị

24_KhaiNiemConNhim_EN.png

Thúc đẩy nỗ lực học tập ở cấp ngành, quốc gia và khu vực

11-FEAR,LEARNING,GROWING,VALUE-ALIGNED_ZONE.png

Xây dựng Cộng đồng các TCHT có ảnh hưởng tới nền kinh tế

Tạo nên
các
giá trị

learning-model_58688268.png

Các tổ chức học tập  "Made in Vietnam" - Tập hợp những hiểu biết sâu sắc hơn bao hàm sự gắn kết ESG với văn hóa và thực tiễn doanh nghiệp theo thời gian thực ((DNA)

cover-book-lear_60855045.png
Anchor 3

Ai ủng hộ chúng tôi xây dựng Tổ chức Học tập tại Việt Nam?

Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi các nhà ngoại giao hàng đầu, những người tin tưởng vào vai trò của cộng đồng các tổ chức học tập tại Việt Nam nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội học tập  & các nền kinh tế đang phát triển

Các vị Đại sứ tại Việt Nam, cụ thể là Thụy Điển, Bỉ, Na Uy, Hà Lan, v.v. là những người ủng hộ đặc biệt đã và đang dành cho chúng tôi những đóng góp to lớn bằng hiện vật dưới hình thức tư vấn chuyên môn, thúc đẩy tinh thần và đặc biệt là những ảnh hưởng vô giá của họ đối với các Tổ chức Học tập tại Việt Nam.

 

Bàn luận về 
giá trị

de9295128aef48b111fe.jpg
92b8303f2fc2ed9cb4d3.jpg
229aecb60544c71a9e55 (1).jpg

"Các tổ chức học tập đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế & phát triển xã hội ở Việt Nam. Các tổ chức này cần được nghiên cứu, phát huy & được hỗ trợ trong một khuôn khổ hành động cụ thể thông qua ngôn ngữ đơn giản"

Xem các video clip

Ai tán thành chúng tôi trong cuộc hành trình này?

Chúng tôi được các chuyên gia hàng đầu và các nhà lãnh đạo tổ chức ủng hộ để xây dựng một cộng đồng các tổ chức học tập tại Việt Nam nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội học tập  & các nền kinh tế đang phát triển

Các vị Đại sứ tại Việt Nam, cụ thể là Na Uy, New Zealand, Liên minh Châu Âu, v.v. là những người ủng hộ đặc biệt đã và đang dành cho chúng tôi những đóng góp to lớn bằng hiện vật dưới hình thức tư vấn chuyên môn, hỗ trợ tinh thần và đặc biệt là những ảnh hưởng vô giá của họ đối với các Tổ chức Học tập tại Việt Nam.

 

Bàn luận
về
giá trị

norway amb.jpeg
159143_Bulgaria AMBASSADOR PETKOVA - Potrait Pic.jpeg
About Amb_G Aliberti_DelVnm_0.jpeg

"Các tổ chức học tập đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế & phát triển xã hội ở Việt Nam. Các tổ chức này cần được nghiên cứu, phát huy & được hỗ trợ trong một khuôn khổ hành động cụ thể nói ngôn ngữ đơn giản được chia sẻ"

Xem các video clip

Anchor 4
Hide and Seek
learning-model_58688268.png

Tham gia

 trò chuyện 
 

Kéo xuống

... VÀ TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ DANH DỰ CỦA CHÚNG TÔI!!!   

Tôi muốn tham gia cuộc trò chuyện về tổ chức học tập
 

Cảm ơn đã gửi!

001.png

Những điểm chính

Hãy tập trung vào một số điểm hàng đầu:

 1. Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học tập không? Tổ chức nào trong số 4 tổ chức học tập là của bạn (trái)? 

 2. Tại sao nhiều tổ chức ở VN chưa bắt đầu học tập?" 

 3. Tại sao tư duy đầu tư cho đổi mới sáng tạo chưa chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn?

 4. Tại sao kỳ vọng xã hội không bao giờ ngừng lớn lên thậm chí mặc dù nhiều tổ chức làm hết sức mình trong CSR?

 5. Làm thế nào để 4 giai đoạn phát triển của một Tổ chức học tập đề xuất mức độ phát triển & bền vững của tổ chức? 

 6. Tổ chức học tập sâu đến mức nào. nên học cách đầu tư L&D hướng tới tương lai để tạo ra “lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất"- trích trong câu nói nổi tiếng của nhà lý thuyết kinh doanh Arie de Geus? 

Yêu cầu Sách trắng

Sách trắng đầu tiên về Tổ chức học tập tại Việt Nam sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 6 năm 2023

info@respectvn.com  |  Tel: +84 0888061222

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page