top of page

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION MAY

Quản lý con người luôn là một trong những thuật toán lớn nhất trong quản trị tổ chức & kinh doanh. Nếu chúng ta áp đặt quá nhiều quy định vào công việc, nhân sự sẽ làm công việc kỷ thuật, trách nhiệm nhưng lại thiếu sáng tạo chủ động. Nếu chúng ta dựa dẫm quá nhiều vào con người thì các yếu tố cảm tính, sai sót sẽ là lực cản trở không nhỏ đối với công tác quản lý chuyên nghiệp.

 

Vì sao làm vậy để cân nhắc hoặc khiến con người và quy trình phù hợp với nhau, đặc biệt khi chúng ta đang muốn kết thúc cùng lúc bày tỏ QUÁ & KỶ LUẬT tại nơi làm việc?


RespectVN vô cùng vinh dự kiến được đồng hành cùng FGL trong hành trình THE KNOW (cột màu vàng trong bảng dưới đây) để bắt đầu chuyển đổi Nội quy lao động thành một công cụ cuối cùng lúc lột Xác & KỶ LUẬT tại FGL.

Rất mong hai bên hợp tác hiệu quả ở mức độ cao nhất để sản phẩm THE KNOW - Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh diễn họa (infographics) trở thành công cụ như mong muốn.

​Xin mời anh/chị sử dụng demo Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh bằng cách quét mã QR hoặc nhấp chuột vào mã QR dưới đây:

the fgl
Anchor 1

​Lịch họp

chương trình

BIẾT

BIẾT (KNOW) to TIẾN BỘ (GROW)

______________________

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức tăng cường KIẾN THỨC nội quy to:

 • Phân biệt "đúng/đúng sai"

 • Phân biệt "cấm/phải/nên"

 • Xác định nguyên nhân/hệ quả của hành vi cá nhân

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kế trong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN 

 3. Bốn (4) giờ đào tạo trực tuyến/ nối tiếp về BIẾT

TĂNG TRƯỞNG

TIẾNG BỘ (GROW) to THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

MƯU TIÊU: 

Mọi cá nhân trong tổ chức CẢI THIỆN TỬ DUY về nội quy để:

 • Hiểu rõ nơi làm việc hơn

 • Hiểu rõ đội của mình hơn

 • Hiểu rõ bản thân hơn

 • Specify mong muốn đóng góp cho nơi làm việc;

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kếtrong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. Tám (8) giờ đào tạo trực tuyến/ nối tiếp về GROW

 4. Thử thách 7 ngày mỗi tháng CẢI TẠO DUY 

 5. Năm (5) video clip xuất hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm Nang

Chương trình

THỂ HIỆN (SHOW) to CHỦ (GO)

______________________

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức cải thiện THÓI QUEN áp dụng Nội quy nội bộ để:

 • Bản thân nhìn thấy thay đổi

 • Đồng nghiệp nhìn nhận

 • Lãnh đạo nhìn nhận thay đổi

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kếtrong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. Mười hai (12) giờ đào tạo trực tuyến/ nối tiếp SHOW

 4. Thử kiểm tra 14 ngày mỗi tháng Cải thiện VI

 5. Mười (10) video clip thể hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm nang

 6. Hướng dẫn tự thiết kế nội dung, hình ảnh, video clip bắng DESIGN THINKING

ĐI

LÀM CHỦ (GO) quy tắc làm việc để cùng THÀNH CÔNG

______________________

MỤC TIÊU:

Đội ngũ (đội) cải thiện THÓI QUEN thực hiện Nội quy để:

 • Các hợp tác cá nhân khác

 • Các nhóm hợp tác hơn

 • Chủ động hoàn thiện Nội quy bằng nỗ lực nhóm

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kếtrong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. ​Mười sáu (16) giờ đào tạo trực tuyến/tiếp tục về GO

 4. Thử nghiệm 21 ngày mỗi tháng Cải thiện VI

 5. Hai mươi (20) video clip thể hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm Nang

 6. Hướng dẫn tự thiết kế nội dung, hình ảnh, video clip bắng DESIGN THINKING

 7. ​ Hướng dẫn xây dựng Cải thiện nội quy trên 01 trang giấy Business Model Canvas

Kế hoạch dự kiến

fglxrvn-the-kno_42688866.png

development process

ASSESS ĐÁNH GIÁ

75_MayLocThongTin_Eng.png

WeTALK - WeTRACK          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         WeLEARN_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      WeSHARE  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-bbbad5cf-318DACTd319Web

Đánh giá Mục tiêu của Bước ASSESS

 • FGL & RVN đã thống nhất các vấn đề cần cải thiện trong Bảng khảo sát 10 điểm

 • FGL đã được xác định là Mục tiêu & Kết quả chuyển đổi Nội quy lao động thành công hiệu quả trước ngày 9/2/2021

Đánh giá Kết quả của Bước ASSESS

 • Về mặt nội dung:  Hai bên hệ thống nhất chắc chắn đúng với nội dung NQLĐ đã đăng ký

 • Về cấu trúc của văn bản gốc:  Hai bên điều chỉnh cấu trúc hệ thống nhất - hủy bỏ các hình thức chế tài - xử lý kỷ luật - từ Chương 11 và/hoặc các chương trình liên quan -  lên vị trí phù hợp & gắn kết với các quy định tiêu chuẩn Nghiên cứu chắc chắn đảm bảo NLD hiểu rõ hệ thống hành động của vi, mức độ & phạm vi vi phạm; 

 • Về mặt câu chữ: FGL yêu cầu RVN có nghiệp vụ sẽ rút ngắn văn bản nhưng vẫn đảm bảo nội dung đúng đủ và dễ hiểu cho người lao động.

ACCESS TIẾP CẬN

76_GenToChuc_motto.png

WeTALK - WeTRACK          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         WeLEARN_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      WeSHARE  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-bbbad5cf-318DACTd319Web

Mục tiêu mong đợi - trước ngày 9/10/2021:

 • FGL & RVN system best way next next to CHU KỲ QUAN THEO LAO ĐỘNG - NÊN/PHẢI

 • FGL & RVN thống nhất cách thiết kế design - hình ảnh - biểu tượng ký hiệu - sắp xếp câu chữ

Cách làm:

 • RVN trình bày cách tiếp cậnCHU KỲ QUÂN LAO ĐỘNG-TRỤ CỘT NÊN/PHẢI

 • FGL chấp nhận cách tiếp cận mới & THIẾT KẾ KẾ 

 • ​Hai bên trao đổi trực tiếp (nếu cần) để thống nhất trước ngày 9/10/2021

ADMIT CHẤP NHUẬN

64_Tang Bang Troi.png

WeTALK - WeTRACK          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         WeLEARN_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      WeSHARE  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-bbbad5cf-318DACTd319Web

Mục tiêu:

 • FGL & RVN thống nhất các điểm "đau" cần thừa nhận 

Kết quả:

 • Nhất thiết kết thúc chỉnh sửa của Một mẫu chương trình

 • Thống nhất các phân loại CÂN & Dựa trên cơ sở "từ khóa" 

 • ​Thống nhất lần cuối chỉnh sửa hay không 10 tiêu chí cần tránh ở phần ASSSS 

CĂN CHỈNHGENDIN

81_PuzzleDone.png

WeTALK - WeTRACK          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         WeLEARN_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      WeSHARE  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-bbbad5cf-318DACTd319Web

Mục tiêu:

 • Hệ thống FGL & RVN Trang cuối cùng của Cam nang 

 • FGL & RVN thống nhất các khoản "độc lập" trong Chương 11

 • FGL & RVN hệ thống nội dung phúc lợi tốt nhất

Kết quả:

 • RVN giới thiệu các mẫu Trang cuối đã thực hiện cho FGL lựa chọn

 • ​RVN trình bày phương án lồng các tài khoản "độc lập" vào các chương trình khác

 • RVN trình bày ý kiến về phần phúc lợi FGL đã thiết kế - FGL quyết định giữ nguyên

ACHIEVE ĐẠT MƯU TIÊU

93a_Objectives & Key results.png

WeTALK - WeTRACK          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         WeLEARN_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      WeSHARE  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-bbbad5cf-318DACTd319Web

Mục tiêu:

 • FGL & RVN system last last (MỘT LẦN) các nội dung cần chỉnh sửa 

Cách làm:

 • FGL xem lại bản demo lần cuối và cho ý kiến chỉnh sửa bằng văn bản (email, phản hồi) về các nội dung cần chỉnh sửa - lưu ý ND cần phục vụ Mục tiêu cao nhất mà hai bên hài lòng

 • RVN nghiên cứu, phản hồi và chỉnh sửa theo Mục tiêu đã đạt được

 • ​FGL & RVN hệ thống tốt nhất để tiến hành đào tạo và thử nghiệm kiến thức cho NLD về Cẩm Nang

TIÊU CHÍ CƠ BẢN          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_          Ý KIẾN RVN_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         Ý KIẾN FGL_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3 194-bb3b-136bad5cf58d_       HỘI THẢO TRÊN WEB

OKR TRACKER
bottom of page