top of page
_mg_8172_52783373918_o.jpeg

THE KNOW 2

E2E - VÌ SAO?

Chương trình E2E - Học tập để gắn kết - - From Education to Engagement - được ra đời với mục tiêu là giúp các cá nhân, đội ngũ & lãnh đạo trong 100 doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo lộ trình trở thành tổ chức 100" learning file"

 

Tại sao lại là "tổ chức học tập"? - Because one tổ chức có khả năng học nhanh hơn đối thủ & không liên tục học hỏi từ mọi thứ họ làm - chính là một tổ chức có ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong tương lai và trước mọi biến động - điều đã được chứng minh là đúng trong cuộc khủng hoảng Covid19. 

 

Lộ trình trở thành Tổ chức học tập bao gồm 4 giai đoạn: tổ chức tự phát, tổ chức kiểm soát, tổ chức mở & tổ chức học sâu. Tôn trọng Việt Nam đã có thể hóa lộ trình này từ nhiều công trình nghiên cứu quốc tế khác nhau & từ thực tế làm việc & quản trị tổ chức tại Việt Nam.

 

Theo đó, E2E được thiết kế với lộ trình 4 giai đoạn giúp đường cong học tập trong tổ chức tăng trưởng. Đó là 4 giai đoạn: THE BIẾT - THE GROW - THE SHOW - THE GO (xem hình dưới đây) 

tai sao


TRÌNH TRÌNH E2E
 

chuong trinh e2e
CHƯƠNG TRÌNH
ĐI
SỰ TĂNG TRƯỞNG
BIẾT
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ * ĐƯỜNG CONG HỌC TẬP


LỘ TRÌNH 4 GIAI ĐOẠN
 

lộ trìn 4 giai đoạn

BIẾT

BIẾT (KNOW) to TIẾN BỘ (GROW)

______________________

 

  • Ở giai đoạn này, người học được thực hiện các mô hình & công thức tinh gọn nhất để chuyển đổi tư duy đối với các vấn đề phức tạp tại nơi làm việc bằng hình ảnh

​​

  • Giảng viên sử dụng hình ảnh diễn họa (giả đồ, ký tự) để đào tạo

TĂNG TRƯỞNG

TIẾNG BỘ (GROW) to THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể tự đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân thông qua kết quả thiết kế & mô hình hóa các vấn đề & giải pháp tại nơi làm việc 

  • Giảng viên được đào tạo để có thể hướng dẫn thành công học viên theo cách sử  application design  infographics.

Chương trình

THỂ HIỆN (SHOW) to CHỦ MÔ HÌNH (GO)

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể tự phân tích & trình bày các tình huống thực tế (nghiên cứu điển hình) một cách hệ thống bằng mô hình & hình ảnh

  • Giảng viên & học viên cùng nghiên cứu, phân tích chất thải bằng  truyện tranh & mô hình (đã được thiết kế )

ĐI

LÀM CHỦ MÔ HÌNH (GO) to cùng THÀNH CÔNG

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể hoàn toàn làm chủ sáng tạo ý tưởng tưởng tượng của mình & có thể trình bày trên 01 trang giấy với sự hỗ trợ của huấn luyện viên

  • Giảng viên được đào tạo để đồng thành viên cùng học khi trình bày ý tưởng, sáng kiến, đề xuất trên 01 trang giấy (OPC)

fbdd26fee2c1269f7fd0.jpg


NỘI DUNG TRÌNH TRÌNH
 

Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

Xác nhận
các
giá trị

"Tại sao chúng tôi chọn số hóa Sổ tay lao động với Tôn trọng Việt Nam?"

Mời các bạn xem clip và cùng Đoan Hoàng, Trưởng phòng Tuân thủ, Công ty TNHH May thời trang, trả lời câu hỏi này cũng như nghe lại câu chuyện chuyển đổi Cẩm nang hàng trăm trang giấy sang Công cụ số hóa & đưa người lao động vào vị trí trung tâm

bottom of page