top of page
Anchor 1

Tổ chức học tập là gì?

Tổ chức Học tập là một nhóm người cùng nhau học hỏi liên tục, học sâu & áp dụng những gì họ học được để tạo ra những gì họ muốn và đạt được những gì họ hướng tới trong thời gian KHÔNG CÓ VUCA, TỒN TẠI VUCA hoặc VUCA Ở MỨC ĐỘ CAO một cách tốt đẹp.

 

Theo cuốn sách The Fifth Discipline năm 1990 của Peter Senge đã đưa khái niệm 'tổ chức học tập' trở thành tâm điểm chú ý, có năm nguyên tắc trọng tâm đối với tổ chức học tập, đó là: 

Phát triển bản thân - Liên tục làm rõ & đào sâu tầm nhìn cá nhân

Mô hình tư duy - Những giả định đã ăn sâu và những hình ảnh khái quát ảnh hưởng đến những gì chúng ta hành động 

Tầm nhìn chung - Với tầm nhìn, mọi người vượt trội và học hỏi không phải vì họ được chỉ bảo mà vì họ muốn

Đội ngũ học tập - Quá trình sắp xếp & phát triển năng lực của một nhóm để tạo ra kết quả mà họ thực sự mong muốn được thấy

Tư Duy Hệ Thống Hiểu, giải quyết toàn bộ & kiểm tra mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận

Khi một công ty, một tổ chức phi lợi nhuận, một trường học, v.v. có thể chuyển mình thành một tổ chức thực sự sâu sắc, nó thực sự hội tụ đủ năm nguyên tắc nêu trên để mọi kiến thức ĐƯỢC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO & SÁNG TẠO trong một đội nhóm, chiến thắng bất kỳ đối thủ nào trong bất kỳ lĩnh vực nào trong thế giới VUCA.

(xem bên dưới)

lo-model_60880224.png
Anchor 5

VCOL là gì?

VCOL - Cộng đồng các tổ chức học tập Việt Nam - là một chuỗi chia sẻ mang các tổ chức học tập có ảnh hưởng nhất đến gần nhau hơn, hỗ trợ lẫn nhau &  cùng nhau ủng hộ các Tổ chức học tập sâu thực sự có thể xử lý giai đoạn VUCA theo cách tốt nhất. 

Như được trích dẫn trong câu nói nổi tiếng của nhà lý thuyết kinh doanh Arie de Geus: “Lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất là khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ của một tổ chức, Các tổ chức học tập đã được coi là lợi thế duy nhất để thu hút mọi bộ não trong tổ chức xử lý thế giới VUCA của chúng ta.

 

Do tốc độ thay đổi cao và mức độ phức tạp ngày càng tăng trong giai đoạn tồn tại VUCA & VUCA Ở MỨC ĐỘ CAO chẳng hạn như Covid19, không còn có nghĩa là chỉ một số ít người suy nghĩ hoặc người hành động mới có thể xử lý các thay đổi.. Tất cả cần đóng góp vào các quyết định, hành động của quy trình công việc, và cả theo hướng chiến lược, ở một mức độ chưa từng thấy trước đây.

Đây là lý do tại sao Respect Việt Nam và các đối tác của họ trong VCOL đã cùng nhau xây dựng Mô hình Học tập Tổ chức được tùy chỉnh dựa trên công việc trước đây của những người có cùng chí hướng với Người sáng lập của chúng tôi (xem bên dưới). 

 

Mô hình của chúng tôi giải thích 4 giai đoạn phát triển điển hình của một Tổ chức học tập, từ Cấu trúc không có/kém, Tập trung, Phi tập trung đến Học sâu, được đặc trưng tương ứng là Tập trung hành động một lần, Hệ thống phân cấp truyền thống, Hệ thống phân cấp Ngang & "Thiết lập mục tiêu & Chiến thắng" tổ chức .

Mô hình nhằm mục đích hướng dẫn các thành viên VCOL mở hộp đen lý do tại sao & làm thế nào các tổ chức học tập có thể ảnh hưởng đến người khác và thúc đẩy sự phát triển bền vững về tăng trưởng kinh tế và xã hội ở Việt Nam.

learning-orgs-m_60873497_edited.jpg
Anchor 2

Tại sao chúng ta cần xây dựng Tổ chức Học tập ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, còn nhiều tri thức của tổ chức học tập vẫn chưa được mở và khám phá.

Do đó, VCOL đang nỗ lực trả lời các câu hỏi sau để bắt đầu quá trình:

 

1.  "Tại sao nhiều tổ chức ở Việt Nam chưa trở thành tổ chức học tập?" 

2. Tại sao tư duy đầu tư vào con người vẫn chưa chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn?

3. Tại sao kỳ vọng xã hội không ngừng lớn lên mặc dù nhiều tổ chức đã nỗ lực hết mình trong các tiêu chuẩn CSR/RSC hay ESG?

4. Làm thế nào để 4 giai đoạn phát triển của Tổ chức Học tập gợi ý những hiểu biết sâu sắc hơn về cách tính bền vững có thể được chấp nhận trong DNA hoặc Văn hóa của Tổ chức?

5. Tổ chức Học tập chuyên sâu như thế nào nên học cách đầu tư vào Học tập & Phát triển trong tương lai để tạo ra “lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất" cho các tổ chức?

 
Screen Shot 2023-08-24 at 14.28.56.png

Làm thế nào để xây dựng Tổ chức Học tập tại Việt Nam?

my-visual_59447973.png
24_KhaiNiemConNhim_EN.png

Phát triển các nhà lãnh đạo có mục đích và học sâu

Các thành viên của VCOL bổ nhiệm và phát triển các nhà lãnh đạo có mục đích và học sâu, những người biết họ đang ở đâu, họ muốn ở đâu và làm thế nào để đạt được điều đó

​​Lãnh đạo học tập làm cho các thành viên VCOL thực sự là những tổ chức HỌC TẬP SÂU

 
5_ChiaSeKhoKhanMuaDich_TA.png

Gắn kết đội ngũ đang chia rẽ bằng cách học tập sâu có mục tiêu 

Các thành viên VCOL học cách đầu tư vào ĐỘI NGŨ HỌC TẬP  để ngăn chặn tình trạng trì trệ & phân rã của nhóm, khuyến khích hiệu quả làm việc của nhóm và đặc biệt là phát triển các mô hình học tập giúp hiểu rõ các quy trình của nhóm, biến các chiến lược trở thành các kết quả cụ thể

​Lãnh đạo học tập khiến các thành viên VCOL thực sự là tổ chức HỌC TẬP SÂU

10_SucBatCuaToChuc_Eng (1).png

Tạo khả năng phục hồi với TỔ CHỨC HỌC TẬP SÂU 

Các thành viên VCOL học cách học nhanh hơn & tốt hơn đối thủ cạnh tranh của họ để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, phát triển trong thời gian KHÔNG CÓ VUCA, & tồn tại VUCA & VUCA Ở MỨC ĐỘ CAO

 ​Deep Learning khiến tổ chức từ TỐT thành VĨ ĐẠI

 

Tạo nên
các
giá trị

learning-model_58688268.png

Các tổ chức học tập  "Made in Vietnam" - Tập hợp những hiểu biết sâu sắc hơn bao hàm sự gắn kết ESG với văn hóa và thực tiễn doanh nghiệp theo thời gian thực ((DNA)

cover-book-lear_60855045.png
Anchor 3

Ai ủng hộ chúng tôi xây dựng Tổ chức Học tập tại Việt Nam?

Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi các nhà ngoại giao hàng đầu, những người tin tưởng vào vai trò của cộng đồng các tổ chức học tập tại Việt Nam nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội học tập  & các nền kinh tế đang phát triển

Các vị Đại sứ tại Việt Nam, cụ thể là Thụy Điển, Bỉ, Na Uy, Hà Lan, v.v. là những người ủng hộ đặc biệt đã và đang dành cho chúng tôi những đóng góp to lớn bằng hiện vật dưới hình thức tư vấn chuyên môn, thúc đẩy tinh thần và đặc biệt là những ảnh hưởng vô giá của họ đối với các Tổ chức Học tập tại Việt Nam.

 
de9295128aef48b111fe.jpg
92b8303f2fc2ed9cb4d3.jpg
229aecb60544c71a9e55 (1).jpg

Giá trị
các
giá trị

"Các tổ chức học tập đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế & phát triển xã hội ở Việt Nam. Các tổ chức này cần được nghiên cứu, phát huy & được hỗ trợ trong một khuôn khổ hành động cụ thể thông qua ngôn ngữ đơn giản"

Xem các video clip

Ai tán thành chúng tôi trong cuộc hành trình này?

Chúng tôi được các chuyên gia hàng đầu và các nhà lãnh đạo tổ chức ủng hộ để xây dựng một cộng đồng các tổ chức học tập tại Việt Nam nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội học tập  & các nền kinh tế đang phát triển

Các vị Đại sứ tại Việt Nam, cụ thể là Na Uy, New Zealand, Liên minh Châu Âu, v.v. là những người ủng hộ đặc biệt đã và đang dành cho chúng tôi những đóng góp to lớn bằng hiện vật dưới hình thức tư vấn chuyên môn, hỗ trợ tinh thần và đặc biệt là những ảnh hưởng vô giá của họ đối với các Tổ chức Học tập tại Việt Nam.

 

Giá trị
các
giá trị

norway amb.jpeg
159143_Bulgaria AMBASSADOR PETKOVA - Potrait Pic.jpeg
About Amb_G Aliberti_DelVnm_0.jpeg

"Các tổ chức học tập đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế & phát triển xã hội ở Việt Nam. Các tổ chức này cần được nghiên cứu, phát huy & được hỗ trợ trong một khuôn khổ hành động cụ thể nói ngôn ngữ đơn giản được chia sẻ"

Xem các video clip

Anchor 4
Hide and Seek
learning-model_58688268.png

Tham gia our 
​conversation

cuộn

... VÀ TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ DANH DỰ CỦA CHÚNG TÔI!!!   

Tôi muốn tham gia cuộc hội thoại về tổ chức học tập
 

Cảm ơn đã gửi!

learning-orgs-m_60873497_edited.jpg

Những điểm chính

Hãy tập trung vào một số điểm hàng đầu:

  1. Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học tập không? Tổ chức nào trong số 4 tổ chức học tập là của bạn (trái)? 

  2. Tại sao nhiều tổ chức ở VN chưa bắt đầu học tập?" 

  3. Tại sao tư duy đầu tư cho đổi mới sáng tạo chưa chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn?

  4. Tại sao kỳ vọng xã hội không bao giờ ngừng lớn lên thậm chí mặc dù nhiều tổ chức làm hết sức mình trong CSR?

  5. Làm thế nào để 4 giai đoạn phát triển của một Tổ chức học tập đề xuất mức độ phát triển & bền vững của tổ chức? 

  6. Tổ chức học tập sâu đến mức nào. nên học cách đầu tư L&D hướng tới tương lai để tạo ra “lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất"- trích trong câu nói nổi tiếng của nhà lý thuyết kinh doanh Arie de Geus? 

Yêu cầu Sách trắng

Sách trắng đầu tiên về Tổ chức học tập tại Việt Nam sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 6 năm 2023

info@respectvn.com  |  Tel: +84 0888061222

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page