top of page

công việc

​Gói giải pháp tư vấn và huấn luyện xây dựng đội ngũ dựa trên đặc trưng tổ chức của doanh nghiệp

LẠI SAO DOANH NGHIỆP 

CẦN WEATWORK?

Để xây dựng không gian tổ chức lành mạnh, gắn kết và bền vững cho doanh nghiệp
76_GenToChuc.png
Thiếu chuyên nghiệp
Không ổn định
76_GenToChuc_motto.png
​Khi tổ chức được chào đón, thiếu kết nối
 • Hiệu quả làm việc & hợp tác thấp 
  • ​Tỉ lệ nghỉ việc cao
  • Nhân sự thiếu lực, thiếu lực
  • ​Nhân sự giỏi hợp tác kém, đòi hỏi phúc lợi cao
  • Đội ngũ thiếu gắn kết, nhiều phiến diện
 • Chiến lược kế thừa & nhân tài kém hiệu quả 
  • ​Nhân tài không được phát hiện và phát triển
  • Nhiều nhân tài bị động, thiếu trách nhiệm
  • "Lãnh đạo một mình" hay tổ chức sân vận động chỉ khi có mặt lãnh đạo/chủ sở hữu
 • Cơ sở hạ tầng để phát triển tổ chức kém 
  • ​Hiệu quả quản lý thời gian thấp 
  • Vận hành say mê, chạy theo sự vụ
  • Kỳ vọng & KPI không rõ ràng, cụ thể 
Khi tổ chức khỏe mạnh, gắn kết
 • Hiệu quả làm việc & hợp tác cao 
  • ​Nhân sự trung thành, 
  • Nhân sự có động lực & cố gắng hơn trách nhiệm
  • ​Nhân sự giỏi hỗ trợ nhân sự kém hơn 
  • Đội ngũ hợp tác, chi phí xung đột thấp
 • Chiến lược kế thừa lãnh đạo phát huy tác dụng 
  • ​Nhân tài được phát hiện & phát triển 
  • Nhân tài chủ động, gánh vác nhiệm vụ 
  • Lãnh đạo quản lý hiệu quả từ xa, bằng công nghệ nhưng vận hành vẫn trơn tru
 • Cơ sở hạ tầng để phát triển tổ chức ổn định 
  • ​Hiệu quả quản lý thời gian cao - hiệu suất cao 
  • Vận hành theo kết quả, không theo sự vụ
  • KPI rõ trong, đo lường được, minh bạch, không gây dị 
 • Tăng doanh số, giảm thiểu chi phí 
  • ​Nhân sự làm việc hiệu quả gắn với chiến lược khách hàng trung thành
  • Doanh số gia tăng nhưng không kéo theo chi phí (đặc biệt là chi phí lạm phát toàn diện)
  • Chi phí giảm nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực lên doanh số
  • Toàn tổ chức có sức bật tốt và phát triển bền vững trước mọi thay đổi và biến động
Succulent
76_GenToChuc_motto.png

Đọc thêm

Cách xác định & phân loại tổ chức của PWC

Chuột vào đây để xem cách Price Waterhouse Cooper đánh giá & phân loại 7 mô hình tổ chức như thế nào? (Tiếng Anh)

​(Tiếng Việt)

bottom of page