top of page

ƯớtCÔNG VIỆC

BÁO CÁO2019

Tìm hiểu hiệu suất của tổ chức ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp Ở Việt Nam

TẢI NGAY

Trong báo cáo này, chúng tôi đã tổng hợp thông tin chi tiết về hành vi theo thời gian thực dựa trên mức độ tương tác thực tế của người tham gia trên Weatwork.co và các cuộc thảo luận nhóm tập trung vào học tập kinh doanh

B for Bee

hành vi tổ chức

  • Black RSS Icon

Tìm hiểu cách Hành vi tổ chức được hình thành bởi nhóm Hành vi trong một tổ chức quản lý nhiều lớp

J for Jellyfish

Hiệu suất công việc

  • Black RSS Icon

Hiểu cách Job Performance bị ảnh hưởng bởi các quyết định thực tế về Tổ chức Infrastructure (chiến lược nhân sự, quy trình kinh doanh, công cụ điều hành)

T for Turtle

Hiệu quả nhóm

  • Black RSS Icon

Xem các khoản đầu tư đúng đắn vào Cơ sở hạ tầng tổ chức và hiệu quả của nhóm sẽ mang lại ROI cao hơn cho hiệu quả kinh doanh như thế nào

CÁC

ĐỘI

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thay đổi phông chữ. Vui lòng kéo và thả tôi vào bất cứ đâu bạn thích trên trang của bạn. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
bottom of page