top of page

WEE

​CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG

và công bằng kết thúc giá trị tổ chức cùng hiệu suất làm việc 

PHIÊN BẢN ỨNG DỤNG CỦA WE@WORK

 

THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN, QUẢN LÝ XUNG ĐỘT & TĂNG CƯỜNG BÁ SUẤT LÀM VIỆC

Thu khám phá khoảng cách giữa người đi làm và quản lý tại mọi môi trường làm việc 

​BẢO MẬT THÔNG TIN

bảo mật

thông tin cho hai bên

đang xây dựng kiến 

và giải quyết xung đột

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG 

Đánh giá chính xác

root root root 

và chi phí thực

​của xung đột và sáng kiến

​GIẢI PHÁP CỐT LÕI

Kiến nghị

giải pháp cốt lõi

dựa vào

root root root 

​VẬN ĐỘNG THAY ĐỔI

​Thay đổi

hành vi tổ chức

thông qua thay đổi hành vi cá nhân và tập tin

CÔNG CỤ TUYỆT VỜI

CHO NGƯỜI LÀM VÀ QUẢN LÝ CỦA HỌ

Xây dựng kiến và quản lý xung đột thường xuyên để cùng phát triển 

Tôi là người đi làm

Tôi muốn có công việc, thu nhập ổn định, phát phát triển sự nghiệp và được tôn trọng

Tôi là nhà quản lý

Tôi muốn xây dựng one đội đoàn kết và một môi trường làm việc phát triển

​Wee giúp bạn tự bảo vệ quyền, trau kỹ năng giải quyết vấn đề & năng lực phát ngôn tại để nơi làm việc 

​Wee giúp bạn quản lý rủi ro chuyên nghiệp và tìm ra giải pháp bền vững một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí 

​WEE GIÚP NGƯỜI ĐI LÀM NHƯ THẾ NÀO? 

Tự bảo vệ quyền và tăng cường kỹ năng làm việc

Tìm nơi làm việc Tôn trọng con người

​Đánh giá vấn đề cụ thể & xác thực

Dam Judge and

đối thoại có căn cứ  

Bổ sung kiến thức & kỹ năng tại chỗ

​WEE GIÚP NHÀ LÝ NHƯ THẾ NÀO? 

​Quản lý hợp nhất và giải pháp bền vững 

Đối thoại và xử lý xung đột liên tục & tức thì

Quản lý tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đóng góp ý kiến của nhân viên một cách hệ thống, find thanh giải pháp có sự tham gia của nhân viên

Tổng hợp và phân tích liên tục các 

vấn đề hệ thống

Số liệu chính xác và liên tục cho phép quản lý phân tích và đưa ra báo cáo tức thì 

Tích hợp kiến thức và kỹ năng bằng infographic 

Đào tạo nhân viên thường xuyên và tại chỗ thông qua hình ảnh diễn họa kiến thức và kỹ năng làm việc

Tôi muốn cải thiện kỹ năng làm việc

Tôi muốn quản lý

rủi ro tốt hơn

Phóng sự VITV về WEE và nhà sáng lập

​Mời bạn xem từ phút 6.53

Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn

Làm chủ công nghệ để quản lý rủi ro và đối thoại tốt hơn với người lao động là mong muốn của mọi nhân sự, nhưng sự hỗ trợ khách quan và công bằng của bên thứ ba trong trò chơi hòa bình giải mới giúp  quan hệ việc làm lành mạnh Mỗi ngày  

Chị Lê Quang Thu Ngọc, Giám đốc nhân sự nhiều kinh nghiệm của một tập đoàn quốc tế về may mặc

Nếu bạn quan tâm đến giải pháp này, hãy cho chúng tôi biết 

(84)888061222  -  info@respectvn.com 

bottom of page