Đến hẹn lại nên, lương tối thiểu hàng năm lại được mang ra mổ xẻ để quyết định tăng hay giảm. Điều kỳ lạ là từ khi chào đời vào năm 2010, lương tối thiểu tăng bao nhiêu mới là điều quan trọng. Lương tối thiểu để làm gì và cái gì quyết định tăng giảm mức lương thì ít ai quan tâm tới..

Mục Góc nhìn của VnExpress có bài viết rất thú vị "Hai mặt của tăng lương.”  Tác giả cho rằng “...lương tối thiểu, chỉ là lựa chọn tương lai gần của một quốc gia”...về hướng đi của nền kinh tế, từ đó quyết định năng suất lao động của quốc gia đó. Tôi lại cho rằng lương tối thiểu hiện nay không phải là lựa chọn lương lai, mà là hệ quả của quá khứ. Đó là các hệ quả về chính trị, kinh tế, xã hội và đặc biệt là giáo dục do giai đoạn trước để lại. Và nếu có muốn cũng khó có thể lựa chọn….

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU KHÔNG GIÚP NGƯỜI DÂN VÀ NỀN KINH TẾ

"Xin đừng tăng nữa càng tăng chúng tôi càng khổ. lương chưa tăng giá đã tăng"

"Lương tăng thì chậm nhưng các loại thuế,phí thì tăng rất cao"

"Thôi đừng có tăng làm gì. Tôi thấy hàng loạt doanh nghiệp thuê lao động thấp hơn mức này cả triệu đồng, không bhxh mà có bị xử lý gì đâu! Họ nói một câu rất quen thuộc:" chịu thì làm, không chịu thì nghỉ"

...

Những ý kiến này đã đại diện các ý kiến mà RespectVN tổng hợp từ năm 2013 khi lương tối thiểu bắt đầu có hiệu lực. Hy vọng Đề xuất nghiên cứu chu kỳ Giá-Lương-Tiền để có mức tăng phản ánh thực tế nền kinh tế Việt Nam của RespectVN sẽ được các cơ quan tổ chức xây dựng và thực thi luật lao động quan tâm và ưu tiên...

Please reload