top of page

THE KNOW 1 - PREP: TƯ DUY TRUYỀN THÔNG TINH GỌN

  • 5Steps

About

MỜI ANH/ CHỊ CÙNG RESPECTVN CHUẨN BỊ TRƯỚC HỘI THẢO THE KNOW 1 - TƯ DUY TRUYỀN THÔNG TINH GỌN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 🚸 Điền thông tin đăng ký tham gia hội thảo 🚸 Chuẩn bị cho Hội thảo The Know 1 Hẹn gặp anh/ chị tại buổi Hội thảo vào lúc 14:00 ngày 8/12/2022 ---------

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page