top of page

D8. Anonymous or not? 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work6 Kommentare


Ở nhiều nước trên thế giới, quấy rối tình dục được coi là vi phạm pháp luật và có những chế tài cụ thể xử lý tương ứng với từng mức độ của hành vi. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì hành vi quấy rối tình dục lại thường bị xử lý hành chính rất nhẹ, chưa được luật hóa trong pháp luật hiện nay. Đây là một thực tế rất cần được xem xét lại bởi nếu không có một tội danh cụ thể cho hành vi này sẽ rất khó xử lý một cách nghiêm minh.


Vì vậy để đảm bảo cho người bị quấy rối không tiếp tục bị ảnh hưởng tâm lý và vẫn xử lý…

Gefällt mir

Quynh
Quynh
26. Mai 2019

@Trang.VuHong - Quy trình tiếp nhận - xử lý tố cáo nặc danh hay công khai thường là quy trình Nhóm làm việc (AA Inquiry Committee theo quy định của AAI) tiếp nhận và xử lý các khiếu nại tố cáo nặc danh hoặc công khai từ người khiếu nại tố cáo. Về cơ bản đối với yếu tố nặc danh, các đơn từ tố cáo khiếu nại ở dạng văn bản hoặc không văn bản đều không thể hiện danh tính của người tố cáo. Quy định này nếu được cho phép sẽ gặp khó khăn quan trọng nhất là bên tiếp nhận không thể chắc chắn việc tố cáo và người tố cáo là có thật hay không,…


Gefällt mir

Hai hình thức này nên được áp dụng tương ứng với từng giai đoạn của dự án. Với việc xử lý thông tin nặc danh cần có hỗ trợ chuyên môn sâu hơn từ phía Respect, do đây là một công tác khó và nhạy cảm, nếu sai phạm có thể gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các nhân sự và cả tổ chức.

Gefällt mir

Tôi nghĩ nên kết hợp cả hai phương pháp để xử lý sẽ hiệu quả hơn

VD: Người bị quấy rối nên được giữ kín thông tin trong quá trình điều tra, xem xét sự việc -> việc tìm hiểu thông tin, điều tra sẽ ko ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống người bị quấy rối.

Người bị tố cáo thì nên công khai

Sau khi có kq, dù sai hay đúng thì cũng sẽ công khai tùy theo ý kiến của người bị hại

Gefällt mir

vui lòng nêu câu hỏi cụ thể công khai và nặc danh đối với những thông tin nào, ví dụ:

1. về danh tính người tố cáo: tôi ủng hộ tiếp nhận và xử lý các tố cáo nặc danh cũng như tiếp nhận và tố cáo có danh tính người tố cáo

2. về công khai danh tính người tố cáo cho người bị tố cáo trong quá trình xử lý: tôi ủng hộ để quá trình xử lý được minh bạch giữa hai bên và làm rõ các trường hợp vu khống. Người tố cáo nếu chọn cách tố cáo nặc danh sẽ phải chấp nhận việc các hành vi không có bằng chứng chứng minh đầy đủ…

Gefällt mir
bottom of page