top of page

The Know 2: Ms. Yến Phạm Intel Việt Nam chia sẻ câu chuyện L&D thông qua OKR


Trong sự kiện The Know 2 ngày 30 tháng 3, Giám đốc Pháp chế lao động việc làm và Quan hệ lao động chiến lược, ELL & SER, Intel Việt Nam Ms. Yến Phạm đã chia sẻ về Câu chuyện "LÀM CHỦ LỘ TRÌNH CÔNG DANH VỚI OKR HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN CỦA BẢN THÂN"

"Tôi tin rằng khi nhân sự chủ động bám đuổi Mục tiêu L&D của mình thì sự đóng góp của người đó vào kết quả chung của mình thì sự đóng góp của người đó vào kết quả chung của doanh nghiệp sẽ rất đáng kể"

Hãy xem toàn bộ clip chia sẻ về Câu chuyện: "LÀM CHỦ "LỘ TRÌNH CÔNG DANH VỚI OKR HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN CỦA BẢN THÂN" của Chị Yến Phạm dưới đây. 

Về Chương trình Đường Cong Học Tập TLC : Trên cơ sở mô hình đường cong học tập của tổ chức gồm 4 chặng The Know, The Grow, The Show và The Go với các phương pháp tư duy tinh gọn phù hợp với nhu cầu tất yếu của sự vận động xã hội trong giai đoạn hậu covid.


Chương trình tạo tác động lên 100 doanh nghiệp tại Việt Nam với mong muốn kiến tạo lộ trình trở thành 100 tổ chức học tập - ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất của mọi doanh nghiệp trong tương lai; TLC được thiết kế theo hướng mở dựa trên 4 chủ đề lớn mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đối mặt trong bối cảnh giải bài toán quản trị là Hiệu quả quản trị, Luật pháp, Trách nhiệm xã hội và Thế hệ trẻ.


————————


Giới thiệu chương trình TLC: Click here!

Liên hệ: Công ty TNHH Respect Việt Nam

Email: Info@respectvn.comComments


bottom of page