top of page

TLC - TẠI SAO?

Chương trình The Learning Curve (TLC) - Đường cong học tập tại nơi làm việc - là chương trình được ra đời với mục tiêu là để giúp các cá nhân, đội ngũ & lãnh đạo trong 100 doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo lộ trình trở thành 100 "tổ chức học tập" - thu hẹp khoảng cách giữa Chiến lược với Thực thi - S2E (From Strategy To Execution). 

 

Tại sao lại là "tổ chức học tập"? - vì một tổ chức có khả năng học nhanh hơn đối thủ & không ngừng học hỏi từ mọi thứ họ làm - chính là một tổ chức có ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong tương lai và trước mọi biến động - điều đã được chứng minh là đúng trong khủng hoảng Covid19. 

 

Lộ trình trở thành Tổ chức học tập bao gồm 4 giai đoạn: tổ chức tự phát, tổ chức kiểm soát, tổ chức mở & tổ chức học sâu. Respect Vietnam đã cụ thể hóa lộ trình này từ nhiều công trình nghiên cứu quốc tế khác nhau & từ thực tế làm việc & quản trị tổ chức tại VIệt Nam.

 

Theo đó TLC 4 S2E được thiết kế với lộ trình 4 giai đoạn giúp đường cong học tập trong tổ chức tăng dần. Đó là 4 giai đoạn: THE KNOW - THE GROW - THE SHOW - THE GO (xem hình dưới đây) 

tai sao


CHƯƠNG TRÌNH TLC 4 S2E

chuong trinh e2e
THE SHOW
THE GO
THE GROW
THE KNOW
            * ĐƯỜNG CONG HỌC TẬP


LỘ TRÌNH 4 GIAI ĐOẠN
 

lộ trìn 4 giai đoạn

The KNOW

BIẾT (KNOW) để TIẾN BỘ (GROW)

______________________

 

  • Ở giai đoạn này người học được thực hành các mô hình & công thức tinh gọn nhất để chuyển đổi tư duy đối với các vấn đề phức tạp tại nơi làm việc bằng hình ảnh

​​

  • Giảng viên sử dụng hình ảnh diễn họa (giản đồ, ký tự) để đào tạo

The GROW

TIẾN BỘ (GROW) để THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể tự đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân thông qua kết quả thiết kế & mô hình hóa các vấn đề & giải pháp tại nơi làm việc 

  • Giảng viên được đào tạo để có thể hướng dẫn thành công học viên cách sử  dụng thiết kế  infographics.

The SHOW

THỂ HIỆN (SHOW) để LÀM CHỦ MÔ HÌNH (GO)

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể tự phân tích & trình bày các tình huống thực tế (case study) một cách hệ thống bằng mô hình & hình ảnh

  • Giảng viên & học viên cùng nghiên cứu, phân tích tình huống bằng  comic & mô hình (đã được thiết kế )

The GO

LÀM CHỦ MÔ HÌNH (GO) để cùng THÀNH CÔNG

______________________

  • Ở giai đoạn này, người học có thể hoàn toàn làm chủ sáng kiến ý tưởng của mình & có thể trình bày trên 01 trang giấy với sự hỗ trợ của coach

  • Giảng viên được đào tạo để đồng thành cùng học viên khi trình bày ý tưởng, sáng kiến, đề xuất trên 01 trang giấy (OPC)

fbdd26fee2c1269f7fd0.jpg


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

Confirm
the
Values

"Tại sao chúng tôi chọn số hóa Sổ tay lao động với Respect Vietnam?"

Hãy xem clip và cùng Đoan Hoàng, Trưởng phòng Tuân thủ, Công ty Fashion Garments Co., trả lời câu hỏi này cũng như nghe lại câu chuyện chuyển đổi Cẩm nang hàng trăm trang giấy sang Công cụ số hóa & đặt người lao động vào vị trí trung tâm

bottom of page