top of page

9. THỦ TỤC KỶ LUẬT

Quy định cụ thể của AAV ngăn Lạm dụng thẩm quyền & môi trường làm việc thù địch in AAV.

Định nghĩa về hành vi sai trái nhỏ & lớn

HÀNH VI LỖI NHỎ

bất thường

Nghiêm trọng, nhưng không quá nghiêm trọng

Không bảo đảm đình chỉ, sa thải ngay lập tức

SAI LẦM CHÍNH

quy luật

Nghiêm trọng và nghiêm trọng

Bảo đảm đình chỉ ngay lập tức, điều tra / sa thải

HÀNH VI LỖI NHỎ

Vắng mặtbỏ nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng hoặc vắng mặt không báo cáo kịp thời một lần.

không đúng giờvề giờ làm việc chính thức.

Không hoàn trảhoặc biện minh cho các khoản tạm ứng từ Tổ chức trong khoảng thời gian quy định.

Sự thất bại để thực hiện nhiệm vụnhư được liệt kê trong mô tả công việc.

Phá vỡcác quy định hiện hành trong Tổ chức.

GHI CHÚ:
Hành vi sai phạm nhỏ ở mức độ thấp được xử lý theo các thủ tục không chính thức
(Khi các thủ tục không chính thức không thành công) Sai phạm nhỏ ở mức độ Trung bình được xử lý theo các thủ tục chính thức(Tr.53/145)
minor misconduct
major misconduct
​Sai phạm nghiêm trọng về tài chính
 • Fraud or lạm dụng tiền
 • Lạm dụng các quy tắc và thủ tục hành chính để trục lợi.

 • Đưa hoặc nhận hối lộ hoặc lại quả dưới hình thức tiền, dịch vụ, quà tặng hoặc giảm giá

Xung đột lợi ích với AAV
 • Tổ chức việc làm gấp đôi hoặc làm công việc tư vấn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CD.

 • Đưa thông tin không chính xác sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường làm việc và mối quan hệ với những người kém cỏi, đối tác, giữa các nhân viên với nhau.

 • Vi phạm/vi phạm Thỏa thuận/Chính sách tiết lộ thông tin không bảo mật

Tiết lộ trái phép 

Xuất bản cho bất kỳ người, nhóm hoặc cơ quan nào về bất kỳ tác phẩm nào của AAV mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CD.

Lặp đi lặp lại hành vi sai trái nhỏ
 • Bất phục tùng.

 • Vắng mặt tổng cộng năm  (05) ngày trong 30 ngày kể từ ngày đầu tiên của absence hoặc tổng cộng hai mươi (20) ngày trong 365 ngày kể từ ngày đầu tiên vắng mặt mà không có thông tin hoặc sự chấp thuận.

SAI LẦM CHÍNH
Kết án hình sự

Bất kỳ nhân viên nào sản xuất, phân phối, sử dụng hoặc bị phát hiện tàng trữ thuốc làm thay đổi tâm trí hoặc lạm dụng rượu 

Thiệt hại đối với công việc hoặc danh tiếng của Tổ chức
 • Giả mạo hoặc theo bất kỳ cách nào giả mạo hồ sơ chính thức của AAV.

 • Giả mạo tài liệu dưới mọi hình thức.

 • Đánh bạc ăn tiền trong giờ làm việc, trong khuôn viên văn phòng hoặc khi tham quan các dự án của AAV.

Sử dụng sai mục đích/tài sản AAV
 • Cố ý làm hư hỏng tài sản của AAV.

 • Sơ suất nghiêm trọng dẫn đến tổn thất, thiệt hại, ảnh hưởng xấu đến Tổ chức

Không tuân theo các giá trị AAV 
 • Bạo lực thể chất đối với nhân viên, đối tác hoặc cộng đồng

 • Phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.

 • Quây rôi tinh dục(*)

 • Bắt nạt và quấy rối.

 • Bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện là tham gia vào các hoạt động thể hiện sự không tuân thủ Chính sách bảo vệ trẻ em sẽ bị sa thải ngay lập tức. 

 • Tham gia trực tiếp vào hoạt động chính trị của đảng mà lợi ích của họ có thể mâu thuẫn với lợi ích của AAI và AAV.

GHI CHÚ:
Hành vi sai trái nghiêm trọng ở cấp độ cao dẫn đến đình chỉ ngay lập tức (Chưa rõ)
Hành vi sai trái nghiêm trọng ở mức độ nghiêm trọng dẫn đến việc sa thải tự động và ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc bất kỳ hình thức nào khác. (Tr.55/145)
(*) ​Quấy rối tình dục cần được coi là tội Nghiêm trọng ở mức độ Cực đoan, bao gồm 04 tội xâm phạm tình dục theo Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015:​​
 • Hiếp dâm;
 • Lạm dụng tình dục;
 • Tham gia vào quan hệ tình dục;
 • Quấy rối tình dục.
bottom of page