top of page

RESPECTVN

2013 - hiện tại

Kể từ năm 2013, RespectVN đã phát triển và thực hiện thành công nhiều chương trình và dự án công - tư về chuyển đổi tổ chức, chuyển đổi lực lượng lao động, điều chỉnh chiến lược kinh doanh/nhân lực & vận động tiêu chuẩn (liên) quốc gia, v.v. tại Việt Nam và các quốc gia khác.

Founder Letter
Trong mười năm theo đuổi sứ mệnh phát triển tổ chức & con người, Respect
Việt nam đã nhận ra những khoảng cách nhận thức đáng kể giữa các bên
liên quan trong quan hệ việc làm, quan hệ kinh doanh. Các khoảng cách này 
là rào cản đáng kể của quá trình tăng trưởng bền vững, cũng như gia tăng
sự bất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế & và phát triển con người trong
các tổ chức, doanh nghiệp & chuỗi cung ứng ở Việt Nam. Đây chính là lý
do quan trọng nhất để Respect Việt Nam bền bỉ & nỗ lực để lấp đầy khoảng trống.

Điểm mấu chốt là giá trị được chia sẻ, ngôn ngữ chung được sử dụng và lòng tin được xây dựng giữa các tầng nhân sự khác nhau trong mỗi tổ chức, đặc biệt là khi đối mặt với một thế giới việc làm vô cùng biến động, nhiều "điểm mù" và khó dự đoán.

​Giống như những tảng băng trôi, các tổ chức & doanh nghiệp đang phải đối mặt với vô số rủi ro vô hình dưới mặt nước khi trôi nổi trong các đại dương kinh tế khu vực & toàn cầu. Rủi ro sẽ tiếp tục lan toả hoặc không thể nhìn thấy nếu các tổ chức không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó bằng sự gắn kết lành mạnh giữa con người, tài nguyên và công nghệ để lấp đầy các khoảng trống bên trong và bên ngoài.

Respect Việt Nam mong muốn được đồng hành với các tổ chức lấy con người làm trung tâm và các nhà lãnh đạo hướng đến mục đích của họ, những người có tầm nhìn lấy con người làm trung tâm trong các giá trị cốt lõi của họ.

Câu nói yêu thích của chúng tôi là "Không có tổ chức vĩ đại nào, chỉ có những con người vĩ đại với tư duy & mục tiêu gắn kết mới có thể tạo nên những tổ chức vĩ đại".

Vui lòng xem bên dưới thông tin cập nhật về công việc của RespectVN trong thời gian qua. Chúng tôi rất vui mừng nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị trong những hành trình sáng tạo và hướng về giá trị bền vững của chúng tôi.

Trân trọng,

Hà Đặng
z4114220931530_a3475aed3b1b7beea7da33d1c3d74770.jpg
THƯ NGỎ NHÀ SÁNG LẬP 
WEE
Screenshot 2023-03-17 at 15.36.24.png
bottom of page