top of page
Screenshot (60)_edited.jpg


CUỘC TRÌNH TRÌNH
​(áp dụng tối đa 03 tháng liên tục)

Anchor 2

BIẾT

BIẾT (KNOW) to TIẾN BỘ (GROW)

______________________

MỤC TIÊU:

​Học viên có thể ghi nhớ nhanh & trình bày kiến thức bằng infographics

TĂNG TRƯỞNG

TIẾNG BỘ (GROW) to THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

 

​MỤC TIÊU:

Học viên có thể thiết kế Cẩm nang quy chế làm việc tinh gọn bằng infographics 

Chương trình

THỂ HIỆN (SHOW) to CHỦ (GO)

______________________

MỤC TIÊU:

​Học viên có thể phân tích & trình bày trường hợp cụ thể theo Mô hình 4P (Vấn đề, Quy trình, Con người, Chính sách) & hình ảnh biếm hoạ Comics 

ĐI

LÀM CHỦ (GO) quy tắc làm việc để cùng THÀNH CÔNG

______________________

MƯU TIÊU: 

Học viên có thể trình bày 01 đề xuất sáng kiến lên lãnh đạo tổ chức của mình trên 01 TRANG
​GIẤY TẠO ĐẶT THAY ĐỔI OPC với sự hỗ trợ của huấn luyện viên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐI
SỰ TĂNG TRƯỞNG
BIẾT
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ * ĐƯỜNG CONG HỌC TẬP
Anchor 4
DAM BAO VIEC LAM
Screenshot (61).png
Anchor 3

hỏi đáp

1. Một hình ảnh diễn họa (infographic) sẽ trông như thế nào?

1. Một hình ảnh diễn họa (infographic) sẽ trông như thế nào?

 • Mời bạn tham khảo một vài hình ảnh tại đây

2. Phương pháp cơ bản để xây dựng Cẩm nang bằng infographic là gì?

2. Phương pháp cơ bản để xây dựng Cẩm nang bằng infographic là gì?

 • Lấy người sử dụng (end-user) làm trung tâm

 • Sơ đồ hóa các nội dung chính theo luồng tư duy của người sử dụng

 • Đơn giản hóa và hệ thống hóa nội dung theo ngôn ngữ thông dụng của người sử dụng

3. Làm sao để biết người sử dụng cuối cùng (end-user) thực sự hiểu nội dung Cẩm nang

3. Làm sao để biết người sử dụng cuối cùng (end-user) thực sự hiểu nội dung Cẩm nang

 • Phải thường xuyên kiểm tra khả năng tự học và/hoặc học nhóm của họ

 • Trên thực tế, người dùng cuối sẽ chỉ nhớ đến 90% một nội dung nếu họ có nhu cầu thực tế (đã được kiểm tra kiến thức, phải giải quyết một vấn đề, phải đào tạo lại người khác, v.v.) - điều đó cần phải tạo ra ra các nhu cầu thường xuyên để họ học tập trò chuyện

4. Tại sao RespectVn tạo ra chuỗi The Know - The Grow - The Show - The Go​

4. Tại sao RespectVn tạo ra chuỗi The Know - The Grow - The Show - The Go​

 • Bởi vì chúng tôi tin rằng thay đổi từ Nhận thức đến Hành vi là một quá trình rất liên tục và khoa học, chứ không thể diễn ra vài lần trong năm

 • The Know - The Grow - The Show - The Go ngoài thay đổi từ Tư duy đến Hành động còn có tác động từ Hành vi Cá nhân đến Hợp tác nhóm, vốn là thức thức lớn nhất trong khi làm việc tại Việt Nam & các nước nước Châu Á

5. ​Cẩm nang họa thông tin bằng tài liệu trong ấn phẩm khác với Cẩm nang số hóa như thế nào?

5. ​Cẩm nang họa thông tin bằng tài liệu trong ấn phẩm khác với Cẩm nang số hóa như thế nào?

 • Cẩm nang ngoại tuyến cần chi phí trong ấn, phù hợp với thói quen đọc tài liệu của người dùng cuối​

 • Cam nang số hóa không cần thiết trong ấn phẩm, có thể linh hoạt sửa đổi nội dung nhưng cần duy trì việc quản lý và sử dụng hệ thống thông tin được số hóa

 • Cẩm nang số hóa được đăng tải lên trang web RespectVN thiết kế riêng cho đối tác tổ chức, đảm bảo phân quyền đăng nhập và bảo mật - Tuy nhiên, đối tác có thể sử dụng hình ảnh trên Cẩm nang offline để sử dụng trên trang web của tổ chức mình ​​
   

6. ​Thử trực tuyến 7, 14, 21 ngày được thực hiện như thế nào?

6. ​Thử trực tuyến 7, 14, 21 ngày được thực hiện như thế nào?

 • Các bộ thử trực tuyến được RespectVN thiết kế sẵn trên nền tảng tảng www.respectvn.com

 • Các cá nhân và đội ngũ của đối tác chỉ tổ chức nhiệm vụ tham gia cố gắng theo kế hoạch 

 • Kết quả tham gia thử thách sẽ được hai bên đánh giá khi xem Mục tiêu của chương trình có được đảm bảo hay không và ở mức độ nào

 • ​Có thể tham khảo định dạng tài liệu Kiểm tra trực tuyến tại đây

7. ​Các mục tạo hướng dẫn xây dựng hình ảnh, nội dung và clip bằng DESIGN THINKING có phát sinh chi phí và nội dung như thế nào? 

7. ​Các mục tạo hướng dẫn xây dựng hình ảnh, nội dung và clip bằng DESIGN THINKING có phát sinh chi phí và nội dung như thế nào? 

 • Chi phí thực hiện các nội dung này không tính phí, đã nằm trong các gói dịch vụ tùy chọn theo lựa chọn của đối tác tổ chức 

 • Có thể tham khảo nội dung đào tạo tại đây​


CHƯƠNG TRÌNH DEMO
(ví dụ về sản phẩm thiết kế số hóa Chính sách HR/OD cho doanh nghiệp -
- Truy cập vào ô có dấu (*) dưới đây để xem ví dụ)

Anchor 5
11. Giờ làm việc
10. Trả công/Trả lương
Hình ảnh uy tín công ty
bảo mật
trung thực
3. Thử việc/Giới thiệu (*)
4. Quản lý hiệu quả công việc
7. Nghỉ việc/sa thải
Thái độ
5. Tăng cường năng lực
Anchor 6
bottom of page